Skowronek, B. (2022) „Recenzja książki Ewy Głażewskiej i Małgorzaty Karwatowskiej Maska w «czasach zarazy». Covidowe wizerunki masek – typologie i funkcje, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021, ss. 206”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura, 14(1), s. 150–153. Dostępne na: https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/9376 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).