[1]
A. Ogonowska i M. Stoch, „Kulturoznawstwo medialne, czyli o wytwarzaniu wiedzy społecznie użytecznej. Mapowanie pola badawczego oraz istniejących praktyk (cyber)kulturowych”, Studia de Cultura, t. 15, nr 1, s. 113–126, mar. 2023.