[1]
P. Żmigrodzki, „Wulgaryzmy jako problem dla leksykografa (nie tylko w związku z pracami nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN)”, Studia de Cultura, t. 4, s. 123–131, maj 2014.