[1]
B. Skowronek, „Językowe konceptualizacje czynności autoerotycznych. Rekonesans lingwistyczno-kulturowy”, Studia de Cultura, t. 4, s. 148–157, maj 2014.