Ogonowska, A., i M. Stoch. „Kulturoznawstwo Medialne, Czyli O Wytwarzaniu Wiedzy społecznie użytecznej. Mapowanie Pola Badawczego Oraz istniejących Praktyk (cyber)kulturowych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 15, nr 1, marzec 2023, s. 113-26, doi:10.24917/20837275.15.1.9.