Dudzik, M. „Narzędzia Marketingowe W Budowaniu Motywacji Czytelniczych uczniów”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 15, nr 2, czerwiec 2023, s. 131-40, doi:10.24917/20837275.15.2.10.