Kuligowski, W. „«Down the Dirt Road Blues». Tubylczoamerykańskie początki Bluesa”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 16, nr 1, marzec 2024, s. 9-16, doi:10.24917/20837275.16.1.1.