Al Azab-Ruszowska, A. „Poczuć Czy Zrozumieć Bluesa? O duchowości, emocjonalności Bluesa I Jego społeczno-Kulturowej Funkcji”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 16, nr 1, marzec 2024, s. 47-56, doi:10.24917/20837275.16.1.4.