Regiewicz, A. „Modlitwa Jako Forma Bluesowej Wypowiedzi Lirycznej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 16, nr 1, marzec 2024, s. 57-68, doi:10.24917/20837275.16.1.5.