Kwieciński, W. „Ewolucja Bluesa W Polsce Na Przestrzeni Lat 70”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 16, nr 1, marzec 2024, s. 69-87, doi:10.24917/20837275.16.1.6.