Żyła, M. „Wędrówka Za «dziwnym» Malarzem (w Trzydziestą Rocznicę śmierci Ryszarda Riedla)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 16, nr 1, marzec 2024, s. 89-98, doi:10.24917/20837275.16.1.7.