Kurek, J. „My Som Indianery. Kowbojskie Kapelusze, indiańskie pióropusze Ze Śląskiem W Tle”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 16, nr 1, marzec 2024, s. 121-6, doi:10.24917/20837275.16.1.10.