Kominek, P. „Muzyka Metalowa W żywiole Akademii. Wokół Pracy «Żywioły I Ideologie W Narracjach Muzyki Metalowej» (red. Jakub Kosek, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2022, Ss. 259)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 16, nr 1, marzec 2024, s. 131-3, doi:10.24917/20837275.16.1.12.