Skowronek, B. „Językowe Konceptualizacje czynności Autoerotycznych. Rekonesans Lingwistyczno-Kulturowy”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 4, maj 2014, s. 148-57, https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1551.