Kosek, J. „Narracje (auto)promocyjne W Wideoklipach Rockowych (na przykładzie twórczości Johna Ozzy’ego Osbourne’a)”. 2018. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 9, nr 2, marzec 2022, s. 20-31, doi:10.24917/20837275.9.2.2.