Ślósarz, A. „Polityki Reprezentacji społecznych więzi. «Pianista»: Cenzura I przekłady”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, t. 11, nr 1, marzec 2019, s. 114-36, doi:10.24917/20837275.11.1.10.