Ogonowska, Agnieszka, i Magdalena Stoch. „Kulturoznawstwo Medialne, Czyli O Wytwarzaniu Wiedzy społecznie użytecznej. Mapowanie Pola Badawczego Oraz istniejących Praktyk (cyber)kulturowych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 15, no. 1 (marzec 29, 2023): 113–126. Udostępniono czerwiec 16, 2024. https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/10539.