Regiewicz, Adam. „Modlitwa Jako Forma Bluesowej Wypowiedzi Lirycznej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 16, no. 1 (marzec 25, 2024): 57–68. Udostępniono lipiec 16, 2024. https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/11196.