Kominek, Patryk. „Muzyka Metalowa W żywiole Akademii. Wokół Pracy «Żywioły I Ideologie W Narracjach Muzyki Metalowej» (red. Jakub Kosek, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2022, Ss. 259)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 16, no. 1 (marzec 25, 2024): 131–133. Udostępniono lipiec 16, 2024. https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/11203.