Aktualny numer

Tom 12 Nr 2 (2020): Psychospołeczne konsekwencje pandemii COVID-19

Świat w epoce pandemii stał się nieprzewidywalny, przyszłość stała się niepewna, a społeczeństwo traci poczucie bezpieczeństwa. Pandemia koronawirusa jest zjawiskiem globalnym i ma dużą siłę rażenia. Na przykładzie społecznych reakcji na zagrożenie koronawirusem można stwierdzić, że doszło do powstania paniki moralnej, traumy, które wyrażają się wzmożonym niepokojem, strachem jednostek i grup społecznych przed chorobą i śmiercią.  Szybko rosnąca liczba zarażonych i niespotykana dotąd liczba ofiar śmiertelnych wywołała szok w społeczeństwie. Szczególnie lęk przed śmiercią i chorobą wzmagany ich medialnymi reprezentacjami mógł na trwałe uszkodzić poczucie społecznego bezpieczeństwa. Niepokoje społeczne są generowane przez wprowadzone obostrzenia, zamrożenie gospodarki, wprowadzenie kwarantanny. Problemy związane z ograniczoną możliwością zaspokajania potrzeb społecznych, wzrost obaw przed przyszłością manifestują się przez dolegliwości psychosomatyczne, napięcia i dyskomfort psychiczny. O obecności traumy społecznej mogą świadczyć też niepokoje społeczne, protesty w wielu krajach.

Pojawienie się pandemii wywołało wiele negatywnych następstw w społeczeństwie. Poza skutkami zdrowotnymi epidemii ujawniają się także reperkusje ekonomiczne, społeczne i polityczne. Wprowadza się lockdown, który oznacza zamknięcie szkół, uczelni, instytucji, całej branży usługowej. Społeczeństwo staje wobec ryzyka bezrobocia, załamania gospodarki, utraty dotychczasowych środków finansowych. Ograniczenia w sferze możliwości swobodnego poruszania się obywateli, społeczna izolacja, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb sprawiają, że może rodzić się frustracja i agresja. Długotrwałe skutki społecznych i ekonomicznych problemów ujawniają się we wzroście niepewności, agresji i zachowań ryzykownych.

W związku z powyższym chcemy dokładniej przyjrzeć się aktualnej kondycji społeczeństwa, a także zbadać skutki wpływu pandemii na różne obszary życia społecznego. Oczekujemy, że dzięki zebraniu od autorów tekstów poświęconych psychospołecznym skutkom pandemii zdobędziemy wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa w czasie kryzysu.

Opublikowane: 2022-11-17

Pełny numer

Wyświetl wszystkie wydania