“Acidofilia”: The Work of the Acid Drinkers in the Discursive Landscape of Metal Music Culture
PDF (English)

Słowa kluczowe

metal music studies
Polish metal music
creative activity of Acid Drinkers
covers
song studies studia nad muzyką metalową
polska muzyka metalowa
twórczość Acid Drinkers
covery
studia nad piosenką

Jak cytować

Kosek, J. (2022). “Acidofilia”: The Work of the Acid Drinkers in the Discursive Landscape of Metal Music Culture. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(3), 39–52. https://doi.org/10.24917/20837275.14.3.3

Abstrakt

Głównym tematem niniejszego artykułu jest działalność artystyczna jednego z pierwszych zespołów thrashmetalowych w Polsce, założonej w 1986 roku w Poznaniu grupy Acid Drinkers. W tekście nakreślono stan badań z zakresu rodzimych metal music studies, a także wskazano wybrane konteksty teoretyczne związane z badaniami nad songami oraz multimodalnością kultury muzyki popularnej. W analizie twórczości polskiego zespołu zwrócono szczególną uwagę na intertekstualność ikonografii okładkowej Acid Drinkers, wybrane protest songi stworzone przez zespół oraz ironiczne covery interpretacyjne, które stanowią również istotny punkt w dyskografii grupy.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.3.3
PDF (English)

Bibliografia

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. 2019. No. 11(3).
Zobacz w Google Scholar

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. 2018. No. 10(3).
Zobacz w Google Scholar

Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury [Artists and Scenes of Metal (Counter)Culture]. 2020. Jakub Kosek (ed.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bal Mieke. 2012. Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji [Narratology. An Introduction to Narrative Theory]. Ewa Kraskowska, Ewa Rajewska (transl.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dillane Aileen, Power Martin J., Haynes Amanda, Devereux Eoin. 2018. Introduction. Stand Up, Sing Out. The Contemporary Relevance of Protest Song. In: Songs of Social Protest. International Perspectives. Aileen Dillane, Martin J. Power, Amanda Haynes, Eoin Devereux (eds.). London–New York. 1–10.
Zobacz w Google Scholar

Dorosiński Piotr. 2021. Rzeźpospolita. Czerwonak.
Zobacz w Google Scholar

Dziadek Adam. 2013. Cały świat jest tekstem! Polikontekstualność i transdyskursywność [The Whole World is a Text! Polycontextuality and Transdiscursivity]. In: Przyszłość polonistyki: koncepcje – rewizje – przemiany [The Future of Polish Studies: Concepts – Revisions – Transformations]. Adam Dziadek, Krzysztof Kłosiński, Filip Mazurkiewicz (eds.). Katowice. 33–42.
Zobacz w Google Scholar

Eckstein Lars. 2010. Reading Song Lyrics. Amsterdam–New York.
Zobacz w Google Scholar

Eyerman Ron, Jamison Andrew. 1998. Music and Social Movements: Mobilizing Tradition in the Twentieth Century. Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Frith Simon. 1996. Performing Rites. On the Value of Popular Music. Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Gajda Krzysztof, Tański Paweł. 2022. “Piosenki: sens dramaturgiczny, substancja dźwiękowa, architektura transmedialnych narracji” [Songs: Dramaturgical Sense, Sonic Substance, Architecture of Transmedial Narratives]. Forum Poetyki no. 27. 4–7.
Zobacz w Google Scholar

Gajda Krzysztof. 2021. “Protest song 2020”. Czas Kultury no. 37(3). 80–87.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński Michał. 1986. “O intertekstualności” [On Intertextuality]. Pamiętnik Literacki no. 77(4). 75–100.
Zobacz w Google Scholar

Gnoiński Leszek. 1996. Raport o Acid Drinkers [Report on Acid Drinkers]. Konin.
Zobacz w Google Scholar

Howarth David. 2000. Discourse. Buckingham–Philadelphia.
Zobacz w Google Scholar

Kahn-Harris Keith. 2007. Extreme Metal. Music and Culture on the Edge. Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Kosek Jakub. 2019. (Auto)biograficzne narracje transmedialne twórców rockowych [(Auto)biographical Transmedia Narratives of Rock Artists]. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kosek Jakub. 2022. “Tilla Lindemanna songi transmedialne” [Till Lindemann’s Transmedia Songs]. Forum Poetyki no. 27. 76–89.
Zobacz w Google Scholar

Kuligowski Waldemar. 2021. Wprowadzenie: kulturowe “światy” piosenek i ich badanie [Introduction: Cultural “Worlds” of Songs and Their Study]. In: Song Studies. Poetyka i polityka wytwarzania piosenki [Song Studies. Poetics and Politics of Song Production]. Waldemar Kuligowski, Paweł Tański (eds.). Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska-Magdziarz Małgorzata. 2019. Znaki na uwięzi. Od semiologii do semiotyki mediów [Signs on Tether. From Semiology to Media Semiotics]. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Magnus P.D. 2022. A Philosophy of Cover Songs. Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Major Barbara. 2013. Dionizos w glanach. Ekstatyczność muzyki metalowej [Dionysus in Bovver Boots. Ecstatic of Heavy Metal Music]. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Markowski Michał Paweł. 2006. Badania kulturowe [Cultural Research]. In: Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik [Theories of 20th Century Literature. Handbook]. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

McKerrell Simon, Way Lyndon C.S. 2017. Understanding Music as Multimodal Discourse. In: Music as Multimodal Discourse. Semiotics, Power and Protest. Lyndon C.S. Way, Simon McKerrell (eds.). London–New York. 1–20.
Zobacz w Google Scholar

McKerrell Simon. 2016. “Social Constructionism in Music Studies”. Popular Music no. 35(3). 425–428.
Zobacz w Google Scholar

Mosser Kurt. 2008. “‘Cover Songs’: Ambiguity, Multivalence, Polysemy”. Popular Musicology Online no. 2. http://www.popular-musicology-online.com/issues/02/mosser.html (access: 10.07.2022).
Zobacz w Google Scholar

Negus Keith, Astor Pete. 2015. “Songwriters and Song Lyrics: Architecture, Ambiguity and Repetition”. Popular Music no. 34(2). 226–244.
Zobacz w Google Scholar

Nycz Ryszard. 1990. “Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy” [Intertextuality and Its Scopes: Texts, Genres, World]. Pamiętnik Literacki no. 81(2). 95–116.
Zobacz w Google Scholar

Regiewicz Adam, Szargot Maciej. 2021. Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę... Tradycje literackie i kulturowe w tekstach polskiej sceny muzycznej XX i XXI w.
Zobacz w Google Scholar

[Here is a Tradition, I Inherit It All... Literary and Cultural Traditions in the Texts of the Polish Music Scene of the 20th and 21st Centuries]. Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Tański Paweł. 2021a. “‘Sound of her name’. Interpretacja tekstów piosenek z debiutanckiej płyty Door, Door Nicka Cave’a z zespołem The Boys Next Door” [Interpretation of Song Lyrics from Nick Cave’s Debut Album Door, Door with His Band the Boys Next Door]. Czas Kultury no. 37(3). 31–40.
Zobacz w Google Scholar

Tański Paweł. 2021b. Głosy i performanse tekstów. Literatura – piosenki – ciało [Voices and Performances of Texts. Literature – Songs – Body]. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

van Dijk Teun. 1997. The Study of Discourse. In: Discourse as Structure and Process. Discourse Studies 1. A Multidisciplinary Introduction. Teun van Dijk (ed.). London–Thousand Oaks–New Delhi. 1–34.
Zobacz w Google Scholar

van Leeuwen Theo. 2008. Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis. Oxford–New York.
Zobacz w Google Scholar

Weinstein Deena. 2010. Appreciating Cover Songs: Stereophony. In: Play It Again: Cover Songs in Popular Music. George Plasketes (ed.). Farnham–Burlington. 243–251.
Zobacz w Google Scholar

Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej [Elements and Ideologies in Metal Music Narratives]. 2022. Jakub Kosek (ed.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Are You A Rebel?, Under One Flag 1990.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Dirty Money, Dirty Tricks, Under One Flag 1991.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Strip Tease, Under One Flag 1992.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Vile Vicious Vision, Loud Out Records 1993.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Infernal Connection, Mega Czad 1994.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Fishdick, Loud Out Records 1994.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, The State Of Mind Report, Polton, Warner Music Poland 1996.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Varran Strikes Back – Alive!!!, Metal Mind Productions 1998.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, High Proof Cosmic Milk, Metal Mind Records 1998.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Amazing Atomic Activity, Metal Mind Records 1999.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Broken Head, Metal Mind Productions 2000.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Acidofilia, Sony Music 2002.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Rock Is Not Enough.., Sony Music 2004.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Verses Of Steel, Mystic Production 2008.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Fishdick Zwei – The Dick Is Rising Again, Mystic Production 2010.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, La Part Du Diable, Mystic Production 2012.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, 25 Cents For A Riff, Mystic Production 2014.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Peep Show, Makumba Music 2016.
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Ladies And Gentlemen On Acid, Makumba Music 2019
Zobacz w Google Scholar

Acid Drinkers, Live 2014 & 2019, Złoty Melon, Mystic Production 2021.
Zobacz w Google Scholar

Chasing the Acids – w pogoni za Acid Drinkers, directed by: Jerzy Blonka, Michał Kaźmierczak, Tomasz Krzak, Jakub Zubrzycki, Fabryczna ART, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Raport o Acid Drinkers, script and production: Beata Dunajewska, Profilm Agencja Filmowa for the II Program of TVP S.A., 1994.
Zobacz w Google Scholar

Reportaż z nagrywania albumu The State of Mind Report, Magazyn Strych, 1996.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.