Umuzykalniający potencjał aplikacji TikTok w kontekście instytucjonalnej edukacji muzycznej
PDF

Słowa kluczowe

TikTok
muzyka
edukacja muzyczna
media społecznościowe
popkultura TikTok
music
music education
social media
pop culture

Jak cytować

Juda, Łukasz. (2022). Umuzykalniający potencjał aplikacji TikTok w kontekście instytucjonalnej edukacji muzycznej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(4), 55–66. https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.5

Abstrakt

Artykuł traktuje o umuzykalniającym potencjale, jaki kryją w sobie współczesne audiowizualne media społecznościowe. Uwzględnia też stan systemowej edukacji muzycznej prowadzonej w szkołach. Autor weryfikuje tezę, czy aplikacje, w których cyrkulują lapidarne formy wideo (np. aplikacja TikTok) mogą przyczyniać się do umuzykalnienia młodzieży. W tym celu przytacza konkretne przykłady praktyk muzycznych, które mają miejsce w tych przestrzeniach. Jako główny punkt odniesienia traktuje relacje instytucjonalnie prowadzonej edukacji muzycznej z popkulturą, stojącą w centrum treści cyrkulujących we współczesnych mediach.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.4.5
PDF

Bibliografia

Białkowski Andrzej, Grusiewicz Mirosław, Michalak Marcin. 2010. Problemy i wyzwania edukacji muzycznej w Polsce. W: Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje. Andrzej Białkowski, Mirosław Grusiewicz, Marcin Michalak (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grusiewicz Mirosław. 2021. „Wartości muzyki współczesnej w kontekście treści szkolnej edukacji”. Lubelski Rocznik Pedagogiczny 30. 2. 167–179.
Zobacz w Google Scholar

Jabłońska Barbara. 2014. Socjologia muzyki. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins Henry. 2007. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Mirosław Filiciak, Bernardowicz Małgorzata (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Juda Łukasz. 2022. „Lapidarne formy wideo jako nowy obszar oddolnych praktyk muzycznych”. Kultura Współczesna 119. 3. 200–213.
Zobacz w Google Scholar

Klug Daniel. 2020. „It took me almost 30 minutes to practice this”. Performance and Production Practices in Dance Challenge Videos on TikTok. NCA 106th Annual Convention: Communication at the Crossroad. https://www.researchgate.net/publication/342852115_It_took_me_almost_30_minutes_to_practice_this_Performance_and_Production_Practices_in_Dance_Challenge_Videos_on_TikTok [dostęp: 20.05.2022].
Zobacz w Google Scholar

Labiak Daniel. 2015. Edukacja muzyczna a zainteresowania muzyczne młodzieży (w opiniach gimnazjalistów). W: Muzyka w dialogu z edukacją. Wybrane konteksty aktywności i edukacji muzycznej. Ewa Kochanowska, Rafał Majsner (red.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Majorek Marta. 2015 Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Marone Vittorio, Rodriguez Ruben. 2019. „‘What’s So Awesome with YouTube’: Learning Music with Social Media Celebrities”. Online Journal of Communication and Media Technologies 9(4). 1–15.
Zobacz w Google Scholar

Michalak Marcin. 2014. „U źródeł sporu o wartości edukacyjne muzyki popularnej”. Colloquium 6. 1. 89–112.
Zobacz w Google Scholar

Nowak Jakub. 2017. Polityki sieciowej popkultury. Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Regiewicz Adam. 2020. Zasada tranzytywności w edukacji humanistycznej. Popkultura i kanon. W: Dyskusje wokół kultury popularnej jako edukacyjnej przestrzeni. Monika Adamska-Staroń (red.). Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Rijal Saepul, Skumayadi Yudi. 2020. „The Use of the TikTok Application as a Music Learning Media for Junior High School Students”. Advances in Social Science, Education and Humanities Research 519. 104–108.
Zobacz w Google Scholar

Shusterman Richard. 2007. O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej. Wojciech Małecki (przeł.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Stunża Grzegorz. D. 2018. Wyzwania kultury i edukacji uczestnictwa. Pokolenie Z i pokolenie Alfa. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

SWPS, GetHero. 2021. Kim są polscy użytkownicy TikToka. Raport.
Zobacz w Google Scholar

Szubertowska Elżbieta. 2012. „Wczoraj i dziś edukacji muzycznej w kontekście jej funkcji wychowawczych”. Muzyka, Historia, Teoria Edukacja 2. 114–132.
Zobacz w Google Scholar

Weiner Agnieszka. 2013. „Współczesne (mega)trendy edukacji muzycznej a sytuacja polskiego nauczyciela”. Chowanna 41(2). 61–80.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.