Internet jako przestrzeń funkcjonowania postsubkultur na przykładzie społeczności steampunk i cottagecore
PDF

Słowa kluczowe

subkultury
postsubkultury
internet
steampunk
cottagecore internet
steampunk
cottagecore
subcultures
postsubcultures

Jak cytować

Łukasiak, K. (2023). Internet jako przestrzeń funkcjonowania postsubkultur na przykładzie społeczności steampunk i cottagecore. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(1), 71–84. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.6

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie internetu jako wiodącej platformy powstawania i funkcjonowania postsubkultur. Postsubkultury, jako relatywnie nowe grupy społeczne, charakteryzują się kontaktem opartym niemal w całości na komunikacji wirtualnej, co rzadko bywa podkreślane w literaturze ich dotyczącej. To właśnie dzięki internetowi możliwe jest wytwarzanie więzi pomiędzy członkami owych grup. Badanie ma charakter empiryczny. Przedmiotem zaprezentowanych badań są postsubkultury steampunk i cottagecore.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.6
PDF

Bibliografia

Adamowicz Klaudia. 2013. „Od subkultury do postsubkultury. Zmiany w obszarze dzisiejszej kultury alternatywnej”. Estetyka i Krytyka 29(2). 15–25. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6301/Adamowicz_Klaudia.pdf?seque (dostęp: 22.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Brand Leah. 2021. „Crafting cottagecore: digital pastoralism and the production of an escapist fantasy”. The Coalition of Master’s Scholars on Material Culture. https://cmsmc.org/publications/crafting‑cottagecore (dostęp: 25.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Filipiak Marian. 1999. Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych. Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Forlini Stefania. 2010. „Technology and morality: the stuff of steampunk”. Journal of NeoVictorian Studies 3(1). 72–98.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving. 1959. The presentation of self in everyday life. New York.
Zobacz w Google Scholar

Muggleton David. 2004. Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu. Agata Sadza (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pęczak Mirosław. 1992. Mały słownik subkultur młodzieżowych. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.