Praktyki badawcze słuchania radia w samochodach osobowych
PDF

Słowa kluczowe

etnografia mediów
praktyki słuchania radia
praktyka społeczna
radio
samochód media ethnography
radio listening practice
social practice
radio
car

Jak cytować

Łapińska, Z. (2023). Praktyki badawcze słuchania radia w samochodach osobowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(1), 97–112. https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.8

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę pokazania praktyk słuchania radia przez kierowców samochodów osobowych. Zagadnienie to wydaje się szczególnie istotne, gdyż kolejny rok z rzędu samochód jest najpopularniejszym miejscem słuchania radia przez Polaków. Swoją pracę stworzyłam na podstawie badań własnych i prac takich badaczy jak Nick Couldry, Sarah Pink czy Michael Bull. Dzięki badaniu wyróżniłam dwa typy słuchaczy – aktywnych i pasywnych. Ponadto praca wskazuje nowe aspekty, które poza standardowymi (czas słuchania, udział w rynku reklamowym itd.) warto badać w kontekście radia.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.8
PDF

Bibliografia

Albińska Karolina. 2011. „Radiosłuchacz XXI wieku: w poszukiwaniu profilu współczesnego odbiorcy przekazów radiowych”. Media, Kultura, Społeczeństwo 1(6). 127–142.
Zobacz w Google Scholar

Bachura‑Wojtasik Joanna, Czarnek‑Wnuk Paulina (red.). 2017. Medium radiowe w oczach współczesnych badaczy: prace ofiarowane profesor Elżbiecie Pleszkun‑Olejniczakowej. Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bachura‑Wojtasik Joanna, Klimczak Kinga. 2015. Słuchaj, nagrywaj, praktykuj – o estetyce dźwięku i dźwiękowych środkach wyrazu oraz o angażowaniu w pracę z dźwiękiem. W: Twórczość, pasja, Uniwersytet: kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej. Jarosław Płuciennik, Kinga Klimczak (red.). Łódź. 95–115.
Zobacz w Google Scholar

Beliczyński Jan. 2009. Radio jako obiekt badań naukowych. W: Teorie komunikacji mediów. Marek Graszewicz, Jerzy Jastrzębski (red.). Wrocław. 121–143.
Zobacz w Google Scholar

Bull Michael. 2011. Soundscapes of car. A critical study of automobile habitation. W: Car cultures. Daniel Miller (red.). Berg. 185–202.
Zobacz w Google Scholar

Ciapała Izabela. 1965. Radio: preferencja programó w i jej uwarunkowania. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Couldry Nick. 2010. „Media w kontekście praktyk. Próba teoretyczna”. Kultura Popularna 1(27). 96–113.
Zobacz w Google Scholar

Doliwa Urszula, Koniecko Klaudia. 2014. Radio jako obiekt badań w dobie nowych mediów. W: Analizy nowych mediów w perspektywie metodologicznej: konteksty, teoria, praktyka. Miłosz Babecki, Marta Więckiewicz (red.). Olsztyn. 47–68.
Zobacz w Google Scholar

Fors Vaike, Glöss Mareike. Pink Sarah. 2019. „Automated futures and the mobile present: In‑car video ethnographies”. Ethnography 20(1). 88–107.
Zobacz w Google Scholar

Goban‑Klas Tomasz. 2000. „Pochwała medioznawstwa czyli renesans McLuhana”. Studia Medioznawcze 1. 9–23.
Zobacz w Google Scholar

Goban‑Klas Tomasz. 2004. Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goban‑Klas Tomasz. 2006. „Radiomorfoza w kontekście ewolucji, adaptacji i konwergencji mediów”. Studia Medioznawcze 3. 15–22.
Zobacz w Google Scholar

Hermanowski Marcin. 2010. „Radio i jego miejsce w życiu codziennym. Studium odbioru stacji radiowych w Polsce po roku 1989 roku. Analiza i interpretacja badań jakościowych”. https://archiwum.edu.pl/dlibra/publication/500024/edition/406166/content [dostęp: 28.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Jewdokimow Marcin. 2011. Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejewski Stanisław. 2003. Radio w komunikacji społecznej rola i tendencje rozwojowe. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejewski Stanisław. 2021. „Kultura udomowiona a nowe technologie”. Roczniki Nauk Społecznych 1. 51–72.
Zobacz w Google Scholar

Johnson Phylis, Punnetta Ian. 2019. Moving sounds: a cultural history of the car radio. New York.
Zobacz w Google Scholar

Komitet Badań Radiowych. Radio w Polsce wchodzi w 2020 rok z bardzo dobrym wynikiem. https://badaniaradiowe.pl/radio‑w‑polsce‑wchodzi‑w-2020-rok‑z‑bardzo‑dobrym‑wynikiem [dostęp: 20.01.2023].
Zobacz w Google Scholar

Lakomy Mirosław. 2012. Rynek radiowy w Polsce. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

McLuhan Marshall. 2004. Zrozumieć media: przedłużenie człowieka. Natalia Szczucka (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Michalczyk Stanisław. 2008. Społeczeństwo medialne: studia z teorii komunikowania masowego. Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Morley David. 2011. Przestrzenie domu: media, mobilność i tożsamość. Jolanta Mach (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Raport Radio. 2020. Podsumowanie wyników słuchalności. https://iloveradio.pl/wp‑content/uploads/2021/02/RADIO-2020_raport‑ILR-1.pdf [dostęp: 20.01.2023].
Zobacz w Google Scholar

Raport Radio. 2021. Podsumowanie wyników słuchalności. https://iloveradio.pl/wp‑content/uploads/2022/01/RADIO-2021-raport‑I‑Love‑Radio-1.pdf [dostęp: 20.01.2023].
Zobacz w Google Scholar

Raport Radio. 2022. Podsumowanie wyników słuchalności. https://iloveradio.pl/wp‑content/uploads/2023/01/RADIO-2022-raport‑I‑Love‑Radio.pdf [dostęp: 20.01.2023].
Zobacz w Google Scholar

Stachyra Grażyna. 2013. „Radio jako przestrzeń dla rytuału”. Media, Kultura, Społeczeństwo 9. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Stachyra Grażyna. 2014a. „Radio w środowisku pracy”. Humanizacja Pracy 4. 133–146.
Zobacz w Google Scholar

Stachyra Grażyna. 2014b. The obligations of listeners in „expression‑seeking” dialogues. W: Radio: the resilient medium. Papers from the third conference of the ECREA Radio Research Section. Madalena Oliveira, Grażyna Stachyra, Guy Starkey (red.). Peterborough. 125–138.
Zobacz w Google Scholar

Sterne Jonathan. 2012. The Sound Studies Reader. London – New York.
Zobacz w Google Scholar

Sterne Jonathan. 2014. „Headset culture, audile, technique, and sound space as private space”. TMG Journal for Media History 6. 57–82.
Zobacz w Google Scholar

Tuszewski Jerzy. 2002. Paradoks o słowie i dźwięku: rozważania o sztuce radiowej. Toruń .
Zobacz w Google Scholar

Urry John. 2006. „Inhabiting the car”. The Sociological Review 1. 17–31.
Zobacz w Google Scholar

Wielopolska‑Szymura Mirosława. 2014. Radio as an old and a new medium: Sustaining cultural identities of listeners. W: Radio: the resilient medium. Papers from the third conference of the ECREA Radio Research Section. Madalena Oliveira, Grażyna Stachyra, Guy Starkey (red.). Peterborough. 115–124.
Zobacz w Google Scholar

Wiernicka Paulina. 2019. Problemy badania muzyki w kontekście przekazu radiowego. W: Współczesne media: problemy i metody badań nad mediami. T. 2. Iwona Hofman, Danuta Kę pa‑Figura (red.). Lublin. 281–292.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.