Czytelnicy i społeczne obiegi książek
PDF

Słowa kluczowe

społeczny obieg książki
gust czytelniczy
wybory lekturowe
literatura popularna
aktywność czytelnicza social circulation of books
reading taste
reading choices
popular literature
reading activity

Jak cytować

Zasacka, Z. (2024). Czytelnicy i społeczne obiegi książek. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(2), 7–23. https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.1

Abstrakt

Artykuł zawiera analizy oczekiwań i gustów czytelniczych oraz tematyczno‑gatunkowej struktury deklarowanych wyborów lekturowych Polaków. Przedstawia najważniejsze trendy w aktywności czytelniczej oraz lektury książkowe mające najszerszy obieg czytelniczy, a także społeczno‑demograficzne uwarunkowania preferencji czytelniczych Polaków. W artykule wykorzystano analizy wyników corocznego ogólnopolskiego badania społecznego zasięgu książki wśród Polaków w wieku powyżej 15 lat, realizowanego przez Bibliotekę Narodową, a zwłaszcza dwóch sondaży – z 2021 i 2022 roku.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.1
PDF

Bibliografia

Ankudowicz Janusz. 1982. Publiczność literacka – publiczność czytająca (kilka uwag o badaniach czytelnictwa). W: Publiczność literacka. Stefan Żółkiewski, Maryla Hopfinger (red.). Wrocław. 105–120.
Zobacz w Google Scholar

Biedrzycki Krzysztof, Dobosz‑Leszczyńska Wioletta, Burski Jan. 2021. Rozumienie czytanego tekstu. W: PISA 2018: czytanie, rozumienie, rozumowanie. Michał Sitek, Elżbieta B. Ostrowska (red.). Warszawa. 39–129. https://pisa.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/PISA_2018_wyniki_raport.pdf [dostęp:10.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska Anna. 1987. Gotowość do czytania i pisania i jej rozwój w wieku przedszkolnym. W: Czytanie i pisanie – nowy język dziecka. Anna Brzezińska (red.). Warszawa. 30–38.
Zobacz w Google Scholar

Bolter Jay David. 2014. Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku. Aleksandra Małecka, Michał Tabaczyński (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Burton David, Hamilton Mary, Ivanič Roz. (red.). 2000. Situated Literacies. Reading and writing in context. London – New York.
Zobacz w Google Scholar

Chałasiński Józef. 1938. Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce. T. 3. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chartier Roger. 2019. Od historii książki do historii kultury piśmiennej. W: Czy książki wywołują rewolucje? Szkice z historii książki, lektury i kultury piśmiennej. Paweł Rodak (red.). Magda Rodak (przeł.). Warszawa. 262–282.
Zobacz w Google Scholar

Chłosta‑Zielonka Joanna. 2013. „Zamiast powieści obyczajowej: cechy współczesnej polskiej powieści sensacyjnej”. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 9. 87–98.
Zobacz w Google Scholar

Christian‑Smith Linda K. 2004. (red.). Texts of desire: essays on fiction, feminity and schooling. New York – London.
Zobacz w Google Scholar

Chymkowski Roman, Zasacka Zofia. 2023. „Czytanie książek – korelaty wykluczenia”. Rocznik Kultury Polskiej. 113–122.
Zobacz w Google Scholar

Chymkowski Roman, Zasacka Zofia. 2021. Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku. Warszawa. https://bn.org.pl/download/document/1621420376.pdf [dostęp: 19.11.2023].
Zobacz w Google Scholar

Cordón‑García José‑Antonio, Alonso‑Arévalo Julio, Gómez‑Díaz Raquel, Linder Daniel. 2013. Social reading: platforms, applications clouds and tags. Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Cywiński Bohdan. 1971. Rodowody niepokornych. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czubaj Mariusz. 2010. Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Dawidowicz‑Chymkowska Olga, Michalak Dominika. 2015. Stan czytelnictwa w Polsce w 2012 roku: transmisja kultury pisma. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Felski Rita. 2016. Literatura w użyciu. Joanna Borkowska i in. (przeł.). Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Fiske John. 2006. Understanding Popular Culture. London.
Zobacz w Google Scholar

Gans Herbert J. 1999. Popular culture & high culture: an analysis and evaluation of taste. New York.
Zobacz w Google Scholar

Gemra Anna. (red.). 2014. Literatura kryminalna. Śledztwo w sprawie gatunków. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński Michał. 2013. O gatunkach literackich – po latach. W: Tradycja i przyszłość genologii. Dariusz Kulesza (red.). Białystok. 13–24.
Zobacz w Google Scholar

Godlewski Grzegorz. 2008. Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS. 2022. Ludność według cech społecznych – wyniki wstępne NSP 2021. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6494/2/1/1/ludnosc_wedlug_cech_spolecznych_-_wyniki_wstepne_nsp_2021.pdf [dostęp: 19.11.2023].
Zobacz w Google Scholar

Jauss Herbert R. 1975. „Der Leser als Instanz einer neuen Geschichte der Literatur”. Poetica 7, 3–4. 325–344.
Zobacz w Google Scholar

Jones Jefrey M. 2022. Americans reading fewer books than in the past. https://news.gallup.com/poll/388541/americans-reading-fewer-books-past.aspx [dostęp: 2.08.2023].
Zobacz w Google Scholar

Kobus Aldona. 2018. Fandom. Fanowskie modele odbioru. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kondek Stanisław Adam. 1999. Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948–1955. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kortas Weronika. 2017. „Social reading w kontekście nowych technologii: historia, rodzaje, projekty.” Toruńskie Studia Bibliologiczne 2, 19. 211–240. DOI: 10.12775/TSB.2017.024.
Zobacz w Google Scholar

Koryś Izabela, Michalak Dominika, Zasacka Zofia, Chymkowski Roman. 2017. Stan czytelnictwa w Polsce w 2017. Warszawa. https://www.bn.org.pl/download/document/1535441771.pdf [dostęp: 2.08.2023].
Zobacz w Google Scholar

Kraaykamp Gerbert. 2003. „Literary socialization and reading preferences. Effects of parents, the library, and the school.” Poetics 31. 235–258.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski Marek. 2003. Kultury kultury popularnej. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Lahire Bernard. 2008. „The individual and the mixing of genres: Cultural dissonance and self‑distinction”. Poetics 36, 2–3. 166–188. DOI: 10.1016/j.poetic.2008.02.001.
Zobacz w Google Scholar

Lalewicz Janusz. 1985. Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniana i odbioru literatury. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Long Elisabeth. 2012. „O społecznej naturze czytania”. Teksty Drugie 6(138). 136–166.
Zobacz w Google Scholar

Logan Sarah, Johnston Rhona. 2009. „Gender differences in reading ability and attitudes: examining where these differences lie”. Journal of Research in Reading 32, 2. 199–214. DOI: 10.1111/j.1467–9817.2008.01389.x.
Zobacz w Google Scholar

Machalica Bartosz. 2013. Kryminalne zagadki kapitalizmu. Szwedzkie powieści kryminalne jako narzędzie krytyki społecznej. W: Kulturowo‑polityczny AVATAR? Kultura jako obszar konfliktów i wzorów społecznych. Piotr Żuk (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maryl Maciej. 2010. „Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcje przekazów literackich.” Pamiętnik Literacki 2. 157–178. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/81275/edition/63316/content?&ref=struct&meta-lang=pl [dostęp: 19.11.2023].
Zobacz w Google Scholar

Mauersberg Stanisław, Walczak Marian. 2005. Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944–1956). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mirra Nicole, Morrell Ernest, Filipiak Danielle. 2018. „From Digital Consumption to Digital Invention: Toward a New Critical Theory and Practice of Multiliteracies”. Theory Into Practice 57(1). 12–19. DOI: 10.1080/00405841.2017.1390336.
Zobacz w Google Scholar

Modleski Tania. 2008. Loving with a vengeance. Mass‑produced fantasies for women. 2nd ed. New York – London.
Zobacz w Google Scholar

Olkusz Ksenia. 2014. „Opisać zło. Motyw seryjnego zabójcy w najnowszej europejskiej literaturze kryminalnej (na wybranych przykładach)”. Acta Universitatis Wratislaviensis 3633. Prace Literackie LIV . 99–115.
Zobacz w Google Scholar

Petersen Richard A., Kern Roger M. 1996. „Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore”. American Sociological Review 61, 5. 900–907. DOI: 10.2307/2096460.
Zobacz w Google Scholar

Prieur Annick, Savage Mike. 2011. „Updating cultural capital theory: A discussion based on studies in Denmark and in Britain”. Poetics 36, 6. 566–580. DOI: 10.1016/j.poetic.2011.09.002.
Zobacz w Google Scholar

Radway Janice A. 1991. Reading the romance. Women, patriarchy, and popular literature. Chapel Hill – London.
Zobacz w Google Scholar

Rosenblatt Louise M. 1994. The reader, the text, the poem. The transactional theory of the literary work, with a new preface and epilogue. Carbonaille – Edwardsville.
Zobacz w Google Scholar

Rotterberg Scott. 2015. „Budowanie wspólnoty wokół literatury elektronicznej”. Teksty Drugie 3(153). 135–155. http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=62469&from=publication [dostęp: 25.03.2023]
Zobacz w Google Scholar

Siekierski Stanisław. 2000. Czytania Polaków w XX wieku. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stasiewicz Piotr. 2021. Sześć odcieni. Szkice o klasykach czerni powieści noir. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stougaard‑Nielsen Jakob. 2016. „Nordic noir in the UK: the allure of accessible difference”. Journal of Aesthetics & Culture 8(1). DOI: 10.3402/jac.v8.32704.
Zobacz w Google Scholar

Straus Grażyna. 2006. Czytelnictwo książek na przełomie tysiącleci. W: Ludzie i książki: studia historyczne. Janusz Kostecki (red.) Warszawa. 32–58.
Zobacz w Google Scholar

Trávniček Jiří. 2022. Czeska republika czytelnicza. Generacje, fenomeny, życiorysy. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wolff Katarzyna. 2011. Współczesny czytelnik – między mediatyzacją a indywidualizacją. Kilka refleksji o współnocie narracji lekturowych i ich głównych mechanizmach. W: Czytanie, czytelnictwo, czytelnik. Anna Żbikowska‑Migoń, Agnieszka Łuszpak (red.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewska Violetta. 2011. „Tendencje rozwojowe polskiej literatury kryminalnej po 1989 roku.” Literatura i Kultura Popularna 17. 127–145.
Zobacz w Google Scholar

Zasacka Zofia. 2020. „Czytelnictwo młodzieży szkolnej 2017”. Rocznik Biblioteki Narodowej 51. 11–242. DOI: 10.36155/RBN.51.00001.
Zobacz w Google Scholar

Zasacka Zofia, Chymkowski Roman. 2022. Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii (2021–2022). Warszawa. https://bn.org.pl/download/document/1656416398.pdf [dostęp: 10.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Żółkiewski Stefan. 1973. Kultura literacka 1918–1932. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.