A jednak czytają! Uczestnictwo w fandomie a czytelnictwo
PDF

Słowa kluczowe

fan
fanfiction
reader
literature
reading fan
fanfiction
czytelnik
literatura
czytanie

Jak cytować

Kraszewska, M. (2024). A jednak czytają! Uczestnictwo w fandomie a czytelnictwo. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(2), 25–38. https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.2

Abstrakt

Artykuł jest próbą zaproponowania nowego spojrzenia na literaturę i rozszerzenia jej granic o fanfiction. Statystyki czytelnictwa dotyczące tradycyjnie rozumianej literatury od dawna utrzymują się na niskim poziomie, jednak stale wzrastają w obrębie fanfiction. Sami czytelnicy fikcji fanowskiej rozumieją i traktują czytane przez siebie teksty tak jak literaturę, zaś w obrębie fandomu wykształcają się zjawiska typowe dla wydarzeń okołoliterackich. Tekst artykułu został oparty na ankiecie i wywiadach przeprowadzonych wśród anglojęzycznych członków różnych fandomów, ukazujących przemiany sposobu rozumienia i dyskutowania na temat literatury.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.2
PDF

Bibliografia

AO3 Statistics 2020: A Look Behind the Scenes. 2020. https://archiveofourown.org/admin_posts/15931 [dostęp: 20.01.2023].
Zobacz w Google Scholar

Coppa Francesca. 2013. An Archive of Our Own. Fanfiction Writers Unite. W: Fic. Why Fanfiction Is Taking Over The World. Dallas.
Zobacz w Google Scholar

Gąsowska Lidia. 2014. Marysuizm, czyli o popularnych tropach kreacji postaci kobiecych w literaturze fanowskiej. W: Tropy literatury i kultury popularnej. Sławomir Buryła, Lidia Gąsowska, Danuta Ossowska (red.). Warszawa. 85–109.
Zobacz w Google Scholar

Jamison Anne. 2013. Fic. Why Fanfiction Is Taking Over The World. Dallas.
Zobacz w Google Scholar

Jankowiak Daria. 2013. „Pogoń za opowieścią – analiza motywacji czytelnictwa amatorskiej twórczości fanfikcyjnej”. Studia Medioznawcze 1(52). 131–142. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1992/Jankowiak_Pogon_za_opowiescia.pdf;sequence=1 [dostęp: 20.01.2023].
Zobacz w Google Scholar

Kobus Aldona. 2017. Przenieść fanfiction do mainstreamu – wolny od spoilerów wywiad z Natalią Osińską. Szuflada.net. http://szuflada.net/przeniesc-fanfiction-do-mainstreamu-wolny-od-spoilerow-wywiad-z-natalia-osinska/ [dostęp: 20.01.2023].
Zobacz w Google Scholar

Kobus Aldona. 2018. Fandom. Fanowskie modele odbioru. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Perzyńska Anna. 2015. „Literackie zabawy w środowiskach fanowskich. Studium przypadku”. Teksty Drugie 3(153). 246–260. https://rcin.org.pl/Content/62984/PDF/WA248_82897_CHC_perzynska-literackie_o.pdf [dostęp: 18.02.2023].
Zobacz w Google Scholar

Sarah Z. 2022. „An Exhaustive Defense of Fanfiction”. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=wvP_BLMgYBg [dostęp: 18.02.2023].
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniak Martyna. 2021. „Fikcja fanowska – rekonesans gatunkowy”. tekst i dyskurs – text und diskurs 15. 599–614.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.