Kiedy czytelnicy biorą sprawy w swoje ręce – ustanawianie bestsellerów za pomocą nowych mediów. Przypadek "Pieśni o Achillesie" Madeline Miller
PDF

Słowa kluczowe

TikTok
bestseller
young adult
reading communities
identification TikTok
literatura młodzieżowa
społeczności czytelnicze
bestseller
identyfikacja

Jak cytować

Banasiewicz, D. (2024). Kiedy czytelnicy biorą sprawy w swoje ręce – ustanawianie bestsellerów za pomocą nowych mediów. Przypadek "Pieśni o Achillesie" Madeline Miller. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(2), 39–48. https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.3

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie mechanizmów odpowiedzialnych za kształtowanie się bestsellera, ze szczególnym uwzględnieniem platformy TikTok. Analiza zostaje przeprowadzona na przykładzie Pieśni o Achillesie Madeline Miller z 2011 roku. Artykuł ukazuje także zmiany zachodzące w opisie i promocji książek, które umniejszają rolę samej fabuły, a skupiają się na motywach oraz stawiają nacisk na indywidualne procesy doświadczania dzieł literackich. Autorka dochodzi do wniosku, że rynek wydawniczy stoi na progu zmiany kulturowej – to młode pokolenie oraz platformy przez nich użytkowane stanowią siłę napędową publikacji i promocji nowych książek z kręgu literatury młodzieżowej.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.3
PDF

Bibliografia

Bloom Clive. 2008. Bestsellers. Popular Fiction since 1900. London.
Zobacz w Google Scholar

Czapliński Przemysław. 2013. Przedmowa. Gry w prestiż. W: Ekonomia prestiżu. Przemysław Czapliński, Łukasz Zaremba (przeł). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czapliński Przemysław. 2016. „Nowy szkolny kanon naiwny, anachroniczny i nieskuteczny”. 2.12.2016, wyborcza.pl, https://wyborcza.pl/7,75968,21060091,czaplinski-nowy-szkolny-kanon-naiwny-anachroniczny-i-nieskuteczny.html [dostęp: 21.02.2023].
Zobacz w Google Scholar

Eliot Thomas Stearns. 1920. The Sacred Wood. London. https://archive.org/stream/sacredwoodessays00eliorich?ref=ol [dostęp: 20.02.2023].
Zobacz w Google Scholar

Eliot Thomas Stearns. 1944. What is a Classic. London.
Zobacz w Google Scholar

English James. 2013. Ekonomia prestiżu. Przemysław Czapliński, Łukasz Zaremba (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fadiman Clifton. 1955. Party of One. The Selected Writings of Clifton Fadiman. New York.
Zobacz w Google Scholar

Gorak Jan. 2013. The Making of the Modern Canon: Genesis and Crisis of a Literary Idea. Worcester.
Zobacz w Google Scholar

Instytut Książki. 2021. „Duży wzrost sprzedaży książek w Stanach Zjednoczonych”. https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,duzy-wzrost-sprzedazy-ksiazek-w-stanach-zjednoczonych, 5957.html [dostęp: 25.02.2023].
Zobacz w Google Scholar

Jarzębski Jerzy. 2002. „Czy arcydzieła istnieją naprawdę?”. Znak 10. 45.
Zobacz w Google Scholar

Miller Madeline. [b.r.]. Q & A with Madeline Miller. http://madelinemiller.com/q-a-the-songof-achilles/ [dostęp: 12.02.2023].
Zobacz w Google Scholar

Miller Madeline. 2014. Achilles: w pułapce przeznaczenia. Urszula Szczepańska (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mozer Małgorzata. 1998. „Bestseller: wstęp do problematyki badawczej i próba definicji”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 8. 99–115.
Zobacz w Google Scholar

Reading At Risk A Survey of Literary Reading in America. 2002. Washington. https://www.arts.gov/sites/default/files/RaRExec.pdf [dostęp: 12.02.2023].
Zobacz w Google Scholar

Shallcross Bożena. 2014. „Requiem dla kanonu? Szczególny przypadek kanonu transatlantyckiego”. Teksty Drugie 4. 278–294.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.