Od Sue do Wattpada. O kontrowersyjnych treściach erotycznych na internetowych portalach pisarskich
PDF

Słowa kluczowe

Internet writing portals
controversial content
fan literature
tags
de‑tabooization of sexuality internetowe portale pisarskie
treści kontrowersyjne
literatura fanowska
tagi
detabuizacja seksualności

Jak cytować

Kociołek, W. (2024). Od Sue do Wattpada. O kontrowersyjnych treściach erotycznych na internetowych portalach pisarskich. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(2), 49–61. https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.4

Abstrakt

Artykuł omawia zjawisko występowania treści kontrowersyjnych na internetowych portalach pisarskich. Zetknięcie się z podobnymi utworami przez osoby w wieku dojrzewania może przynieść negatywne skutki psychoterapeutyczne, dydaktyczne czy społeczne. Niniejsza praca poszukuje źródeł problemu w czasach pozytywizmu, kiedy pojawienie się powieści odcinkowej zmieniło relację na linii autor – czytelnik. Zwraca również uwagę na zjawisko detabuizacji seksualności, związane z rewolucją lat 60., które w połączeniu z powstaniem literatury fanowskiej i Internetu stworzyło młodzieży przestrzeń do ekspresji seksualności.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.4
PDF

Bibliografia

Bajor Jan. 2015. Między bajką a perwersją – pornografia i erotyka fanowska w środowisku internetowym na przykładzie fandomu „My Little Pony: Przyjaźń to Magia”. Warszawa. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/8818 [dostęp: 27.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Bajor Jan. 2017. „Ukryta strona fandomu – rzadkie i nienormatywne motywy seksualne w sztuce i literaturze fanowskiej”. Forum Socjologiczne 8. 37–50. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/19399 [dostęp: 28.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Bajor Jan. 2019. „Czy tylko slash? O zagubionej różnorodności twórczości erotycznej fanów medialnych”. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 2. 31–43. DOI: 10.31648/mkks.2896.
Zobacz w Google Scholar

Bauer Zbigniew. 2010. „Internet – medium czy świat?”. Studia de Cultura 1. 20–32. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=625906 [dostęp : 20.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Jankowiak Daria. 2013a. „Fanfikcja jako przykład instrumentalizacji literatury, czyli niespodziewane (z)użycie tekstów literackich”. Literaria Copernicana 2. 104–117. http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1607 [dostęp: 26.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Jankowiak Daria. 2013b. „Pogoń za opowieścią – analiza motywacji czytelnictwa amatorskiej twórczości fanfikcyjnej”. Studia Medioznawcze 1. 131–141. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=796165 [dostęp: 20.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Jawłowska Aldona. 1991. Kontrkultura [hasło]. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze. Antonina Kłoskowska (red.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Juza Marta, Pręgowski Michał Piotr. 2010. „Poczucie misji, pasja i zabawa jako motywacje twórczości amatorskiej w internecie”. Studia Medioznawcze 4. 145–156. https://studiamedioznawcze.pl/Numery/2010_4_43/pelny.pdf [dostęp: 29.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Kaleta Patrycja. 2013. Ciąg dalszy nastąpi: kilka uwag na temat powieści gazetowych w odcinkach. W: Dyskursy wielorakie. Ewa Bartos, Marta Tomczok (red.). Katowice. 265–279. http://hdl.handle.net/20.500.12128/2649 [dostęp: 28.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

„Kontrowersja” [hasło]. Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/sjp/kontrowersja;2564549.html [dostęp: 19.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Kosman Marcin. 1999. Ogniem i mieczem – prawda i legenda. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska Aneta. 2011. Wokół tabu. Wokół raportu Kinsey’a o zachowaniach seksualnych kobiety. Warszawa. https://www.academia.edu/download/36719584/Wokol_tabu._Wokol_raportu_Kinseya_o_zachowaniach_seksualnych_kobiety.pdf [dostęp: 25.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Pawlicka Urszula. 2014. „Literatura elektroniczna. Stan badań w Polsce”. Teksty Drugie 3. 141–161. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=283748 [dostęp: 26.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Półtorak Mateusz. 2017. „Blogi fanfiction jako nowy element współczesnej kultury”. Studia nad Historią, Kulturą, Polityką 11. DOI: 10.34768/ig.vi11.234.
Zobacz w Google Scholar

„Syndrom sztokholmski” [hasło]. Słownik języka polskiego PWN. https://wsjp.pl/haslo/podglad/58904/syndrom-sztokholmski [dostęp: 27.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

„Tag” [hasło]. Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/slowniki/tag.html [dostęp: 20.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

„The Wattpad platform in numbers”. Wattpad.com. https://company.wattpad.com/ [dostęp: 27.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

„Wattpad” [hasło]. Wikipedia. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wattpad [dostęp: 28.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Zielińska Agnieszka. 2018. „Wina pozytywizmu – powieść odcinkowa i kolaboracja autorsko‑czytelnicza jako pierwociny fan fiction w Polsce”. Artes Humanae 3. DOI: 10.17951/arte.2018.3.61–70.
Zobacz w Google Scholar

Zubiel‑Kasprowicz Magdalena. 2019. „Fenomen przekraczania tabu seksualności w kontekście norm społecznych”. Heteroglossia. Studia kulturoznawczo‑filologiczne 9. 213–222. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=824380 [dostęp: 27.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.