Słoneczna synergia słowa i działania. Ruch solarpunkowy w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

solarpunk
science fiction
fandom studies
activism
climate fiction solarpunk
fantastyka naukowa
badania nad fandomem
aktywizm
fikcja klimatyczna

Jak cytować

Poniatyszyn, K. (2024). Słoneczna synergia słowa i działania. Ruch solarpunkowy w Polsce. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(2), 79–92. https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.6

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie synergii słowa i działania w polskim ruchu solarpunkowym. W początkowej części autor omawia solarpunk jako podgatunek literatury science fiction o dużym potencjale futurologicznym, będący formą humanistyki zaangażowanej. Następnie skupia się na opisaniu ruchu solarpunkowego oraz analizuje go w ramach badań nad fandomem. W ostatniej części autor charakteryzuje trzy obszary działalności polskiego ruchu solarpunkowego – literacki, popularyzatorski oraz aktywistyczny.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.6
PDF

Bibliografia

Balbus Stanisław. 1999. „Zagłada gatunków”. Teksty Drugie 6. 25–39.
Zobacz w Google Scholar

Baudrillard Jean. 2005. Symulakry i symulacja. Sławomir Królak (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bielska Ewa. 2017. „Humanistyka zaangażowana, humanistyka wyalienowana – potencjał polityczny uniwersytetu, humanistyki, nauk społecznych”. Chowanna 1. 83–94.
Zobacz w Google Scholar

Bińczyk Ewa. 2018. Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czopek Jakub. 2018. „Opowieść transmedialna jako przykład kreacyjnych możliwości fandomu”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 23. 191–202.
Zobacz w Google Scholar

Gajewska Grażyna. 2021. „Przez fantastykę do ekokrytyki. Zwrot ku science fiction”. Przestrzenie Teorii 35. 311–330.
Zobacz w Google Scholar

Jordan Michelle, Bernier Jeremy, Zuiker Steven. 2021. „The Future Is Open and Shapable: Using Solar Speculative Fiction to Foster Learner Agency”. Literacy Research: Theory, Method, and Practice 70. 309–329.
Zobacz w Google Scholar

Klata Michał. 2022. „New Maps of Hope: Common Motifs and Narrative Structures in Solarpunk Stories”. Zagadnienia Rodzajów Literackich 65, 3. 57–71.
Zobacz w Google Scholar

Kobus Aldona. 2018. Fandom. Fanowskie modele odbioru. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kroon Ariel. 2019. „Imagining Action in/Against the Anthropocene: Narrative Impasse and the Necessity of Alternatives to Effect Resistance”. The Goose. Journal of Arts, Environment and Culture in Canada 18. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Lem Stanisław. 2009. Fantastyka i futurologia. T. 1. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia. 2014. „Materiały do »Słownika Rodzajów Literackich« – Steampunk”. Zagadnienia Rodzajów Literackich 57 (1). 344 –349.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska‑Magdziarz. 2017. Fandom dla początkujących. Cz. 1: Społeczność i wiedza. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Maj M. Krzysztof. 2019. Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Małecki Wojciech. 2022. „Powódź i pył. Rzeki w fikcji klimatycznej”. Teksty Drugie 4. 83–101.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz Adam. 2007. „Cyberprzestrzeń po polsku. O nurcie tzw. cyberpunku w rodzimej literaturze fantastycznonaukowej”. Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 9. 157–172.
Zobacz w Google Scholar

Michrowski i in. 2021. Utopia XXI wieku. Zbiór opowiadań. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ochwat Magdalena. 2020. „Katastrofa klimatyczna non‑fiction”. Kultura Współczesna 2. 204–218.
Zobacz w Google Scholar

Oramus Dominika. 2021. „Nowe światy literackie: literaturoznawstwo współczesne a nauki ścisłe”. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 70. 139–168.
Zobacz w Google Scholar

Piechota Dariusz. 2022. „Solarpunk – w stronę świetlanej przyszłości”. Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska. Sectio FF 1. 133–144.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowska Marlena. 2017. „Haktywizm – społeczna korzyść czy zagrożenie?”. Studia Humanistyczne AGH 16. 25–40.
Zobacz w Google Scholar

Pobłocki Kacper. 2022. „Niewidzialny imperializm: kapitalizm a geneza antropocenu”. Teksty Drugie 3. 108–126.
Zobacz w Google Scholar

Reina‑Rozo David. 2021. „Art, energy, and technology: the Solarpunk Movement”. International Journal of Engineering, Social Justice and Peace 8. 47–60.
Zobacz w Google Scholar

Tabaszewska Justyna. 2011. „Zagrożenia czy możliwości? Ekokrytyka – rekonesans”. Teksty Drugie 3. 205–220.
Zobacz w Google Scholar

Tarczoń Dominika. 2021. Fala. W: JaSkier 2021. Skierniewice. 28–36.
Zobacz w Google Scholar

Zańko‑Gulczyński Przemysław. 2023. „Ostoja”. Nowa Fantastyka 2. 37–43.
Zobacz w Google Scholar

Cambridge Dictionary. 2023. „Sustainability” [hasło]. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english‑polish/sustainability [dostęp: 24.03. 2023].
Zobacz w Google Scholar

Fundacja Społeczeństwo [oficjalna strona]. http://fundacjaspoleczenstwo.pl/ [dostęp: 24.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Jaworowski Błażej. 2022a. Iść, ciągle iść w stronę słońca. Albo: solarpunk – notatki do przewodnika. https://wordsmith.social/ekofikcje/isc‑ciagle‑isc‑w‑strone‑slonca [dostęp: 24.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Jaworowski Błażej. 2022b. To (nie) tylko teoria – a propos wideoeseju Mistycyzmu Popkulturowego. https://wordsmith.social/ekofikcje/to‑nie‑tylko‑teoria‑a‑propos‑wideoeseju-mistycyzmu‑popkulturowego [dostęp: 24.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Jaworowski Błażej. 2022c. „Kindness is punk as fuck” – czyli o solarpunku. https://www.youtube.com/watch?v=e8B_tbVW0hE [dostęp: 24.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Kaniewska Joanna. 2021. Wstęp do solarpunku (Solarpunk na Jazdowie, 22.08.2021). https://19czwartych.art.blog/2021/09/07/solarpunk‑spotkanie‑jazdow2021/ [dostęp: 24.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Kaniewska Joanna. 2022. Solarpunk i (mikro)estetyki – gościnnie na kanale Myśleć Głębiej. https://19czwartych.art.blog/2022/09/09/solarpunk‑myslec‑glebiej/ [dostęp: 24.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Kibitlewski Jakub. 2022. „Haker i aktywista klimatyczny: Mam dość Iron Mana, Batmana, Elona Muska. To nie pomaga ani nam, ani planecie. Czekam na serial o wikipedystach” [wywiad z Pawłem Ngei]. https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,29139718,haker‑i-aktywista‑klimatyczny‑mam‑dosc‑iron‑mana‑batmana.html?cta=1sqbl‑3noac‑5Standard2023v2NW [dostęp: 24.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Lubawa Katarzyna. 2019. „Solarpunk – optymistyczna alternatywa dla cyberpunku”. https://www.researchgate.net/publication/341111163_Solarpunk__optymistyczna_alternatywa_dla_cyberpunku/link/5eaea696a6fdcc7050a4a54f/download [dostęp: 24.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Myśleć Głębiej. 2022. Solarpunk: filozofia, estetyka, aktywizm. Pół‑odpowiedź dla @Misty-Pop. https://www.youtube.com/watch?v=kCBkB8Fes5c [dostęp: 24.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Ngei Paweł. 2022a. Zahaczki i pomysły na opowiadania solarpunkowe. https://solarpunk.edu.pl/2022/05/24/zahaczki‑i‑pomysly‑na‑opowiadania‑solarpunkowe/ [dostęp: 24.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Ngei Paweł. 2022b. Solarpunk dzisiaj: soczewki i fundamenty. https://alxd.org/solarpunk-dzisiaj‑soczewki‑i‑fundamenty‑pl.html [dostęp: 24.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Ngei Paweł. 2022c. Filozofikon 2020 – Narracje technologiczne: Solarpunk, Cyberpunk, Popkultura – Paweł „alxd” Ngei. https://www.youtube.com/watch?v=bifMPW6PLz0 [dostęp: 24.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Ochnik Michał. 2022. Problemy ze słonecznym optymizmem | Solarpunk. https://www.youtube.com/watch?v=LURWwvivrw4 [dostęp: 24.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

The Solarpunk Community. 2020. „Manifest Solarpunka”. Ngei Paweł, Łysiakiewicz Martyna (przeł.). https://alxd.org/manifest‑solarpunka‑pl.html#manifest‑solarpunka [dostęp: 25.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.