„Impro pisanie w przestrzeni miasta”. Projekt
PDF

Słowa kluczowe

impro pisanie
lockdown
performans
przestrzeń miasta Improv writing
lockdown
performance
urban space

Jak cytować

Sitek, E. (2024). „Impro pisanie w przestrzeni miasta”. Projekt. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(2), 105–118. https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.8

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia impro pisanie w przestrzeni miasta: literacki projekt z elementami improwizacji teatralnej, którego początki sięgają czasu ogólnoświatowej pandemii COVID–19. Tekst ten stanowi przy tym próbę uchwycenia projektu jako psychofizycznego działania, w wyniku którego z instrukcji konfrontowanych z doświadczeniem wyłaniają się kolejne etapy projektu. Nie chodzi więc o analizę impro pisania w przestrzeni miasta jako działania zrealizowanego, dokonanego, ale o pokazanie tego, w jaki sposób instrukcje zderzone z działaniem dają początek kolejnym częściom projektu.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.8
PDF

Bibliografia

Jeziorek Natalia. 2021. „Wystawa Piotra Krzymowskiego w Londynie” [rozmowa]. https://www.vogue.pl/a/wystawa-piotra-krzymowskiego-w-londynie [dostęp: 9.08.2023].
Zobacz w Google Scholar

Jońca Paweł. 2020. Life in Quarantine. https://www.behance.net/gallery/94054123/Life-in-quarantine [dostęp: 9.08.2023].
Zobacz w Google Scholar

Kubikowski Tomasz. 2019. Zjadanie psów. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sitek Emilia. 2021. „21 dni”. Teatr 4. 36–41. https://teatr-pismo.pl/15590-dwadziescia-jeden-dni/ [dostęp: 9.08.2023].
Zobacz w Google Scholar

Wajda Anna. 2021. „Sztuka w czasach pandemii”. Gazeta Uniwersytecka UŚ 10 (290). https://us.edu.pl/sztuka-w-czasach-pandemii-grafiki-dr-anny-wajdy/ [dostęp: 9.08.2023].
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.