Gdański Benefis Dojrzałości jako forma artystycznej międzypokoleniowej komunikacji
PDF

Słowa kluczowe

intergenerational dialogue
tribute to maturity
poetry‑ music project
activation of seniors dialog międzypokoleniowy
Benefis Dojrzałości
projekt poetycko‑ muzyczny
aktywizacja seniorów

Jak cytować

Złotkowska, J. T. (2024). Gdański Benefis Dojrzałości jako forma artystycznej międzypokoleniowej komunikacji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 15(2), 119–129. https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.9

Abstrakt

Artykuł dotyczy jednej z największych pomorskich inicjatyw artystycznych ostatnich lat organizowanej cyklicznie w hołdzie seniorom, ich doświadczeniu i radości życia – Benefisu Dojrzałości. Autorka opisuje okoliczności zapoczątkowania wydarzenia, jego założenia i proces realizacji. Na podstawie osobistych doświadczeń i rozmowy z organizatorami wykazuje ogromny wpływ Benefisu na środowisko lokalne oraz liczne korzystne efekty projektu wśród osób starszych i młodzieży. Podkreśla wagę inicjatywy jako międzypokoleniowego dialogu, w którym kilka generacji ma szansę podzielić się mądrością i wzruszeniami.

https://doi.org/10.24917/20837275.15.2.9
PDF

Bibliografia

Banaś‑Korniak Teresa. 2011. Arkadia i zło, miłość i śmierć, czyli o literackich antytezach w poezji polskiej renesansu i baroku. Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Benefis dojrzałości. Koordynatorzy. https://benefisdojrzalosci.pl/#1489651332530-d27109b4-a37e [dostęp: 21.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Benefis Dojrzałości – Moje Życie – Moje Miasto. 2017. https://benefisdojrzalosci.pl/start2-galerie/ [dostęp: 21.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Horacy. 1973. Exegi monumentum. W: Pieśni. Stefan Gołębiowski (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk Małgorzata. 2007. „Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie”. Gerontologia Polska 4. 116–118.
Zobacz w Google Scholar

Karpiński Adam. 1983. Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec‑Złotkowska Krystyna. 2009. Przestrzenie Wacława Potockiego. Słupsk.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec‑Złotkowska Krystyna. 2017. Na początku był ogród… Wirydarze w polskiej poezji barokowej na tle kultury dawnej Europy. Słupsk–Wejherowo.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec‑Złotkowska Krystyna. 2018. „Szczęśliwe Ziemie Rusi Czerwonej w kreacjach literackich wybranych poetów renesansu i baroku”. Ars Inter Culturas 7. 121–144.
Zobacz w Google Scholar

Krzewińska Anna. 1979. Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Krzewińska Anna. 1998a. Arkadia. W: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans – Barok. Teresa Michałowska, Barbara Otwinowska, Elżbieta Sarnowska‑Temeriusz (red.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Krzewińska Anna. 1998b. Sielanka. W: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans – Barok. Teresa Michałowska, Barbara Otwinowska, Elżbieta Sarnowska‑Temeriusz (red.). Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Künstler‑Langner Danuta. 1993. Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Michałowska Teresa. 1982. Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Olejniczak Józef. 1992. Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin – Miłosz. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rynkowska Dorota. 2016. „Rola i znaczenie aktywności społecznej seniorów”. Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska 41 (2). 91–101
Zobacz w Google Scholar

Staropolskie Arkadie. 2010. Justyna Dąbkowska‑Kujko, Joanna Krauze‑Karpińska (red.). Studia Staropolskie. Series Nova XXIX. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szpringer Monika, Dąbrowska Anna. 2011. „Misja dziadków w rodzinach XXI wieku: nowe role, wyzwania, oczekiwania”. Studia nad Rodziną 1–2. 28–29.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski Jacek. 2006. Retoryka dominacji. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.