Współczesny świat w obiektywie Marcina Maciejowskiego: realizm medialny
PDF

Słowa kluczowe

realizm medialny
intermedialność
intertekstualność
opowieść transmedialna
popkultura
media realism
intermediality
intertextuality
transmedia storytelling
pop culture

Jak cytować

Ogonowska, A. (2014). Współczesny świat w obiektywie Marcina Maciejowskiego: realizm medialny. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 2, 86–95. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1576

Abstrakt

Contemporary world in Marcin Maciejowski’s lens: media realism

The article deals with the works of Marcin Maciejowski in the perspective of intermedia connections of his works with photography, film and painting. The author of the article is particularly interested in tracing the intertextual and intermedia games in the space of culture as well as their informative, cognitive and ludic functions. A separate section of the article is devoted to the description of media realism.

PDF

Bibliografia

Gołaszewska M. (2001), Estetyka współczesności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenia starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Powszechnie lubiany, spokojny, opanowany z Marcinem Maciejowskim rozmawia Marta Karpińska http://www.zderzak.pl/rozmowy/maciejowski_rozmowa_2002.html [09.05.2010]
Zobacz w Google Scholar

Rouillé A. (2007), Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sajkiewicz V. (2005), Nowy wspaniały pop, „Dekada Literacka” nr 5 (213) http://www.dekadaliteracka.pl/?id=4111
Zobacz w Google Scholar

Sienkiewicz K. (2007), Grupa Ładnie, http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/gr_ladnie [15.05.2010]
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.