„Król popu nie żyje! Zapraszamy Państwa na spektakl”. Śmierć i umieranie w kulturze celebrytów
PDF

Słowa kluczowe

Michael Jackson
celebrity
star of pop-culture
creations of identities
public image
pop culture
politic of body

Jak cytować

Ogonowska, A. (2014). „Król popu nie żyje! Zapraszamy Państwa na spektakl”. Śmierć i umieranie w kulturze celebrytów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 1, 135–145. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/1594

Abstrakt

“The King of Pop is dead! Come to see the show” - Death and dying in the celebrities culture

The subject matter of this article includes the beginning of Michael Jackson’s career, his presence in the media, the strategies of creating his public identity as a pop-culture star and a celebrity, his significance in the pop music and the modern pop culture, the strategies of the star’s “struggling” with fame and his fans’ expectations, and the issue of “Jackson” being a product of culture, which continues to exist and develop even after the death of the real person.

PDF

Bibliografia

Baudrillard J. (1998), Ameryka, przeł. R. Lis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Biskupski Ł., Nieznośna lekkość bytu. O Sterlacu i metaforze ciała w świecie postbiologicznym http://splot.art.pl/1/nieznosna-lekkosc-bytu--o-sterlacu-i-metaforze-ciala-w-swieciepostbiologicznym [29.07.2009].
Zobacz w Google Scholar

Butler J. (2005), Zapis na ciele, performatywna wywrotowość, [w:] L. Kolankiewicz (wstęp i red.), Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Douglas M. (1969), Purity and Danger, London–Boston–Henley
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (1998), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Heatley M. (2009), Michael Jackson 1958–2009. Życie legendy, przeł. W. Boniecki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hendrykowska M. (1993), Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895–1914, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kępiński A. (1995), Lęk, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kluszczyński R.W. (2001), Społeczeństwo informacyjne, cyberkultura, sztuka multimediów, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz A. (2006), Powrót Człowieka–Słonia. O problemach z doświadczaniem obcości, [w:] R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Nowoczesność jako doświadczenie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz A. (2008), Apetyt turysty, O doświadczaniu świata w podróży, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wilber K. (1996), Niepodzielne. Wschodnie i zachodnie teorie rozwoju osobowości, przeł. T. Bieruń, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.