Edukacja telewizyjna jako forma edukacji kulturowej (ujęcie psychokulturowe)
PDF

Słowa kluczowe

edukacja telewizyjna
telewizja
edukacja medialna
dziecko
psychologia rozwoju dziecka
kompetencje telewizyjne
education
TV
television
media education
child psychology
child development
TV competence

Jak cytować

Ogonowska, A. (2015). Edukacja telewizyjna jako forma edukacji kulturowej (ujęcie psychokulturowe). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 6, 68–79. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/2271

Abstrakt

Television education as a form of cultural education (psychological approach)

The purpose of this article is to show the need for television competence development in various forms of home education. This issue is shown in the perspective of psychology of child development, mainly social, emotional, cognitive and linguistic aspects of the process. A separate space has been devoted to defining what a television education is and what are its basic components. These issues are illustrated with concrete examples.

PDF

Bibliografia

Bettelheim B. (2010), Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, http://nowoczesnapolska.org.pl (dostęp: 12.12.2013).
Zobacz w Google Scholar

Godzic W. (1999), Telewizja jako kultura, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kerckove D. de (1996), Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lemish D. (2008), Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. (2009), Telewizja w edukacji medialnej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowska A. (2013), Edukacja medialna. Obraz i rzeczywistość, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

J.M.P. Tornero, T. Varis (2010), UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Russian Federation.
Zobacz w Google Scholar

Rorty A. (1976), A literary postscript: characters, persons, selves, individuals, [w:] The identities of persons, red. A.O. Rorty, Berkley, Los Angeles, London.
Zobacz w Google Scholar

Spitzer M. (2013), Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, tłum. A. Lipiński, Słupsk.
Zobacz w Google Scholar

Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia (2002), red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Vasta R., Haith M.M., Miller S.A. (1995), Psychologia dziecka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.