Konsensualna interpretacja filmu dokumentalnego – na przykładzie "Siły kobiet" w reżyserii JR
PDF

Słowa kluczowe

metoda konsensusu
dyskryminacja
upełnomocnienie
method of consensus
discrimination
empowerment
CODM

Jak cytować

Stoch, M. (2018). Konsensualna interpretacja filmu dokumentalnego – na przykładzie "Siły kobiet" w reżyserii JR. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(2), 131–140. https://doi.org/10.24917/20837275.9.2.10

Abstrakt

Niniejszy artykuł to case study - egzemplifikacja sposobu wykorzystania metody konsensualnego podejmowania decyzji (ang. CODM - Consensus-Oriented Decision-Making) w interpretacji filmu dokumentalnego. Przedmiotem analizy jest Siła kobiet (tytuł oryginalny: Women are heroes), film francuskiego artysty posługującego się pseudonimem JR. Dokument został nakręcony we Francji w 2010 roku. W Polsce pokazano go po raz pierwszy trzy lata później.
https://doi.org/10.24917/20837275.9.2.10
PDF

Bibliografia

Burt Martha R. 1980. “Cultural myths and supports for rape”. Journal of Personality and Social Psychology 38(2). 217–230.
Zobacz w Google Scholar

Caparrós Martín. 2016. Głód. M. Szafrańska-Brandt (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dzierzgowska Anna, P. Skrzypczak (red.). 2005. Kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Earp Jeremy, J. Katz. 2009. Podręcznik do prowadzenia zajęć w oparciu o film „Maska twardziela”. Przemoc, media i kryzys męskości. M. Dziurok, M. Serkowska, E. Stoecker, A. Teutsch (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska Magdalena, A. Grzybek (red.). 2016. Przełamać tabu. Raport o przemocy seksualnej. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Machowska Adriana, M. Wieczorek (red.). 2013. Równi. Zbiór reportaży o dyskryminacji z uwzględnieniem perspektywy prawnej. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ockrent Christine, S. Treiner (red.). 2010. Czarna księga kobiet. K. Bartkiewicz i in. (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Netografia
Zobacz w Google Scholar

Amnesty.org.pl
Zobacz w Google Scholar

Autonomia.org.pl
Zobacz w Google Scholar

Herman Diane. 1984. The Rape Culture. W Women: A Feminist Perspective. Jo Freeman (ed.) Mayfield. 45–53. http://homepage.smc.edu/delpiccolo_guido soc1/soc1readings/rape%20culture_final.pdf [dostęp: 20.11.2016].
Zobacz w Google Scholar

http://monika.drozynska.pl
Zobacz w Google Scholar

http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html [dostęp: 31.01.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/kampania-16-dni/2014/akcja-zdjeciowa-stop-przemocy- [dostęp: 31.01.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.nowezyciebezprzemocy.co.uk/resources/publikacje/konwencja_przemoc_wobec_kobiet.pdf [dostęp: 31.01.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.tea.org.pl/pl/SiteContent?item=edukacja_antydyskryminacyjna [dostęp: 20.11.2016].
Zobacz w Google Scholar

Pah.org.pl
Zobacz w Google Scholar

Unicef.pl
Zobacz w Google Scholar

Filmografia
Zobacz w Google Scholar

JR. 2010. Siła kobiet (Women are heroes). Francja.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.