Głos prekursora heavymetalowego brzmienia. O autobiografii "Iron man. Moja podróż przez niebo i piekło z Black Sabbath" Tony’ego Iommiego
PDF

Słowa kluczowe

Metal Music Studies
kultura rocka
kultura metalu
Tony Iommi
autobiografia
rock culture
metal culture

Jak cytować

Kosek, J. (2019). Głos prekursora heavymetalowego brzmienia. O autobiografii "Iron man. Moja podróż przez niebo i piekło z Black Sabbath" Tony’ego Iommiego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(3), 95–107. https://doi.org/10.24917/20837275.10.3.8

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.10.3.8

W artykule dokonano omówienia wybranych aspektów autobiografii jednego z prekursorów heavy metalu Tony’ego Iommiego. Tekst Iron man. Moja podróż przez niebo i piekło z Black Sabbath rozpatrzony został w kontekście m.in. kategorii pamięci autobiograficznej. Szczególną uwagę zwrócono na bohaterów narracji oraz wydarzenia specyficzne i przełomowe w życiu artysty.

The voice of the precursor of heavy metal sound. About the Tony Iommi’s autobiography "Iron man". "My journey through heaven and hell with Black Sabbath"

This article focuses on the some aspects of the autobiography of heavy metal music precursor Tony Iommi. Text Iron man. My journey through the sky and hell with Black Sabbath was considered in the context of category of autobiographical memory. Special attention was paid to the main characters of narrative and to the specific and crucial events of the artist’s life.

https://doi.org/10.24917/20837275.10.3.8
PDF

Bibliografia

Foucault Michel. 1993. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. T. Komendant (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Frith Simon. 2011. Sceniczne Rytuały. O wartości muzyki popularnej. M. Król (przeł.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Iommi Tony, Lammers T.J. 2013. Iron man. Moja podróż przez niebo i piekło z Black Sabbath. M. Mejs (przeł.). Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Jeziński Marek. 2014. Mitologie muzyki popularnej. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kosek Jakub. 2016a. O wybranych aspektach badań (auto)biograficznych narracji transmedialnych twórców rockowych (casus Johna Ozzy’ego Osbourne’a). W Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański (red.). T. 2. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kosek Jakub. 2016b. Skazany na rocka. Rola muzyki w życiu Iana Kilmistera na podstawie narracji autobiograficznej „Biała gorączka”. W Człowiek i medium. Terapia – Rozwój – (Auto) narracja. A. Ogonowskiej (red.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Maruszewski Tomasz. 2005. Pamięć autobiograficzna. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Sturrock John. 2009. Nowy wzorzec autobiografii. W Autobiografia. M. Czermińska (red.) Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Netografia
Zobacz w Google Scholar

http://www.antyradio.pl/ [dostęp: 20.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/black-sabbaths-tony-iommi-reveals-11726966 [dostęp: 20.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.joelgausten.com/2016/03/a-runaway-looks-back-lita-ford-on-her.html [dostęp: 20.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.magazyngitarzysta.pl/ludzie/wywiady/13555-tony-iommi-black-sabbath.html [dostęp: 20.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.