Słowo od Redaktor Naczelnej
PDF

Słowa kluczowe

film film

Jak cytować

Ogonowska, A. (2020). Słowo od Redaktor Naczelnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(1), 3. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/7158

Abstrakt

W niniejszym tomie jego Redaktorzy i Autorzy artykułów odnoszą się do tych zagadnień - mapując i opisując różne wymiary i kategorie topograficzne. Należą do nich: przestrzeń i pejzaż; obszar i jego granice; mapa i terytorium; migracja i podróżowanie czy mediatyzacja doświadczenia topograficznego w filmie, fotografii, projektach artystycznych.

PDF

Bibliografia

Studia de Cultura

Downloads

Download data is not yet available.