Ocena potencjału krótkich form filmowych (music video) i twórczości niezależnej w kontekście kształtowania świadomości społecznej
PDF

Słowa kluczowe

short film forms
music video
social change
social involvement
social responsibility
audio-visual space krótkie formy filmowe
music video
zmiana społeczna
zaangażowanie społeczne
odpowiedzialność społeczna
przestrzeń audio-wizualna

Jak cytować

Teler, A. (2020). Ocena potencjału krótkich form filmowych (music video) i twórczości niezależnej w kontekście kształtowania świadomości społecznej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(4), 39–55. https://doi.org/10.24917/20837275.12.4.4

Abstrakt

Publikacja jest poszukiwaniem nowych możliwości i narzędzi kształtowania świadomości społecznej. Wrażliwość estetyczna w krótkich formach filmowych, zaangażowanie twórców i umożliwianie działania odbiorcy wysoce sprzyjają kształtowaniu świadomości społecznej. Cztery filmy Sila van der Woerda i Jorika Dozy’ego: dwa główne (music video) i dwa dodatkowe (the story of…), stały się obszarem poszukiwań odpowiedzi na pytanie badawcze: Jaki jest potencjał krótkich form filmowych w kontekście kształtowania świadomości społecznej?. Zastosowana analiza zawartości przekazu oraz badania ilościowe umożliwiły uznanie potencjału krótkich form filmowych za wysoki.

https://doi.org/10.24917/20837275.12.4.4
PDF

Bibliografia

Aufderheide Patricia. 1986. „Music Videos: The Look of the Sound”. Journal of Communication nr 36/1. 57-78. https://academic.oup.com/ joc/article-abstract/ 36/1/ 57/ 4282886?redirectedFrom=fulltext. (dostęp: 15.03.2020).
Betlej Alina. 2017. „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie sieci”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 106. Lublin. 115-124. https://www.polsl.pl/ Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/ z%20106/10% 20Betlej.pdf. (dostęp: 15.03.2020).
Brockmyer Jeanne. 2013. Media Violence, Desensitization, and Psychological Engagement. W: The Oxford Handbook of Media Psychology. Karen E. Dill (red.). New York. 212-222.
Davenport Thomas, Beck John. 2002. The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business. Boston.
Dieleman Hans. 2008. Sustainability, Art and Reflexivity: Why Artists and Designers May Become Key Change Agents in Sustainability. W: Sustainability: A New Frontier for the Arts and Cultures. Sacha Kagan, Volker Kirchberg (eds.). Frankfurt am Main. 108-146. https:// www.researchgate.net/ publication/ 274718840_Introduction_Sustainability_as_a_new _frontier_for_the_arts_and_cultures. (dostęp: 15.03.2020).
Durkheim Émile. 1999. O podziale pracy społecznej. Krzysztof Wakar (przeł.). Warszawa.
Dziemidok Bohdan. 2002. Główne kontrowersje estetyki współczesnej. Warszawa.
Goban-Klas Tomasz. 2005. Społeczeństwo medialne. Warszawa.
Goban-Klas Tomasz. 2008. Komunikowanie i media. W: Dziennikarstwo i świat mediów, Zbigniew Bauer, Edward Chudziński (red.). Kraków.
Goban-Klas Tomasz. 2009. Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?. Kraków.
Goćkowski Janusz, Machowska Katarzyna. 2005. Dwie kultury informowania - dwie wersje depersonalizacji przez informowanie. Ethos 1-2 nr 69-70. 321-343.
Godzic Wiesław. 1999. Telewizja jako kultura. Kraków.
Godzic Wiesław. 2004. Telewizja i jej gatunki. Po Wielkim Bracie. Kraków.
Gołaszewska Maria. 1989. Kultura estetyczna. Warszawa.
Kagan Sacha, Kirchberg Volker (red.). 2008. Sustainability: A New Frontier for the Arts and Cultures. Frankfurt am Main.
Knight David. 2017. „Novo Amor & Ed Tullett ‘Terraform’ by Jorik Dozy & Sil Van Der Woerd”. https://www.promonews.tv/ videos/2017/11/ 02/novo-amor-ed-tullett-terraform-jorik- dozy-sil-van-der-woerd/50299. (dostęp: 20.03.2020).
Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej BS/53/2008: Poczucie bezpieczeństwa na co dzień (marzec 2008, Warszawa). Michał Strzeszewski (oprac.). https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/ K_053_08.PDF. (dostęp: 20.03.2020).
Kosek Jakub. 2017. „Narracje (auto)promocyjne w wideoklipach rockowych (na przykładzie twórczości Johna Ozzy’ego Osbourne’a)”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura 9(2). 20-31.
Kowalski Tadeusz. 2008. Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce. Warszawa.
Kung Lucy. 2012. Strategie zarządzania na rynku mediów. Warszawa.
Lisowska-Magdziarz Małgorzata. 2004. Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Kraków.
Lisowska-Magdziarz Małgorzata. 2012. Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transformacji. Kraków.
MacRae Katherine. 2016. Does It Lead if It Bleeds? An Analysis of Toronto Newspapers and Their Coverage of Trauma-Related Events. Montreal. 1-62. https://spectrum.library. concordia.ca/981383/1/MacRae_MA_ F2016.pdf. (dostęp: 15.03.2020).
Makowski Mariusz. 2010. Tabloidyzacja mediów. Dlaczego konsumenci mediów godzą się na przedmiotowe traktowanie bohaterów wydarzeń? Próba analizy psychologicznej. W: Wolność w mediach - między poprawnością a odpowiedzialnością. Michał Drożdż (red.). Tarnów.
Melosik Zbyszko. 2004. Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości. Zielona Góra - Poznań. 67-81. https://zbc.uz.zgora.pl/ dlibra/publication/ 59259/edition/ 50915/content?ref= desc. (dostęp: 10.03.2020).
Michalczyk Stanisław. 2009. „Uwagi o analizie zawartości mediów”. Rocznik Prasoznawczy nr 3. 95-109.
Moldavanova Alisa. 2013. „Sustainability, Ethics, and Aesthetics”. The International Journal of Sustainability Policy and Practice nr 8/1. 109-120. https://www.academia.edu/ 2763933/Sustainability_Ethics_Aesthetics. (dostęp: 15.03.2020).
Orkan-Łęcka Aleksandra. 2002. hasło: etiuda. W: Słownik pojęć i tekstów kultury. Ewa Szczęsna (red.). Warszawa. 73. http://ozkultura.pl/wpis/1834/3. (dostęp: 22.03.2020).
Pisarek Walery. 1983. Analiza zawartości prasy. Kraków.
Pisarek Walery (red.). 2006. Słownik terminologii medialnej. Kraków.
Polskie encyklopedie humanistyczne. hasło: analiza zawartości. https://encenc.pl/ analiza-zawartosci/. (dostęp: 22.03.2020).
Postman Neil. 2006. Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu. Lech Niedzielski (przeł.). Warszawa.
Potulski Jakub. 2020. „Emile Durkheim o państwie i polityce - socjologia Emile’a Durkheima i problemy transformacji społecznej”. Miscellanea Anthropologica et Sociologica 21(1). 76-95.
Sułkowski Bogusław. 2006. Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne. Łódź.
Szpunar Magdalena. 2018. (Nie)potrzebna wrażliwość. Kraków.
Sztompka Piotr. 2005. Socjologia zmian społecznych. Kraków.
Świątkiewicz-Mośny Maria, Wagner Aleksandra. 2010. Fabryka newsów. Luhmannowska koncepcja mediów a PR. W: Public Relations w komunikowaniu społecznym i marketingu. Jerzy Olędzki (red.). Warszawa.
Wimmer Roger D., Dominick Joseph R. 2008. Mass media. Metody badań. Tadeusz Karłowicz (przeł.). Kraków.
Winterhoff-Spurk Peter. 2007. Psychologia mediów. Piotr Włodyga (przeł.). Kraków.
Zawiła Małgorzata. 2006. Śmierć na szklanym ekranie. Obraz śmierci i umierania w polskiej telewizji na przełomie XX i XXI wieku. W: Środki masowego komunikowania a społeczeństwo. Marian Gierula (red.). Katowice.
Filmografia
Novo Amor - Birthplace (official video). Novo Amor. 2018. https://www.youtube.com/ watch?v=MGslEcmVurg. (dostęp: 10.07.2020).
Novo Amor - Birthplace (official video). Studio Birthplace. 2018. https://vimeo.com/ 279665122. (dostęp: 10.07.2020).
Novo Amor & Ed Tullett - Terraform (official video). Novo Amor. 2017. https://www. youtube.com/ watch?v=AK75VFQQA40. (dostęp: 10.07.2020).
The Story Of Birthplace | Novo Amor. Novo Amor. 2018. https://www.youtube.com/ watch?v= FjtjX6pudhM. (dostęp: 10.07.2020).
The Story Of Birthplace - Novo Amor. Studio Birthplace. 2018. https://vimeo. com/ 276623191. (dostęp: 10.07.2020).
The Story Of Terraform | Novo Amor. Studio Birthplace. 2017. https://www.youtube.com/ watch?v=REe8KqX-lqU. (dostęp: 10.07.2020).
The Story Of Terraform - Novo Amor. Studio Birthplace. 2017. https://vimeo.com/ 242927221. (dostęp: 10.07.2020).
SYML - Flags [Official Music Video] • The Journey of Hope. SYML. 2020. https://www.youtube.com/ watch?v= Hl7NRdt5iLk&list=PLlr7 W18Zzxo2mVBbL9gl Q1kmelVCCOb1V. (dostęp: 4.07.2020).
Terraform - Novo Amor & Ed Tullett (official video). Studio Birthplace. 2017. https://vimeo.com/ 244176848. (dostęp: 10.07.2020).
Netografia
Hardin Tod. 2018. Creativity In Action - The Filmmakers of ‘Birthplace’. https://plasticoceans.org/ birthplace-filmmakers. (dostęp: 1.03.2020).
Hardin Tod. 2018. In Discussion with Novo Amor. https:// plasticoceans.org/in-discussion- with-novo-amor. (dostęp: 1.03.2020).
Oficjalna strona The Birthplace Studio. https://www.studiobirth place.com/. (dostęp: 20.03.2020).
Oficjalna strona New Frontier Pictures. http://newfrontierpictures. com. (dostęp: 20.03. 2020).
Oficjalna strona New Frontier Pictures, dział Projects. http://newfrontierpictures.com/ #projects. (dostęp: 20.03.2020).
Randolph Eleanor. 1989. Bodybag Journalism. https://www.chicagotribune. com/news/ct-xpm-1989-11-05-8901280504-story.html. (dostęp: 10.07.2020).

Downloads

Download data is not yet available.