Co przyniesie jutro? Potencjalne zastosowanie technologii w działaniach terapeutycznych na przykładzie filmów science fiction
PDF

Słowa kluczowe

kino
technologia
terapia
przyszłość
science fiction cinema
technology
therapy
future
science fiction

Jak cytować

Olszak, N., & Dunin, T. (2020). Co przyniesie jutro? Potencjalne zastosowanie technologii w działaniach terapeutycznych na przykładzie filmów science fiction. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 12(4), 151–159. https://doi.org/10.24917/20837275.12.4.12

Abstrakt

W pracy omawiamy różne wizje technologii jako środka pomocowego w przypadkach kryzysu na przykładzie wybranych filmów fantastycznonaukowych. Kryzys w życiu człowieka występuje, gdy zasoby psychiczne, jakimi dysponuje, nie wystarczają mu na poradzenie sobie z daną sytuacją i musi on sięgnąć po inne dostępne rozwiązania. Jednym z takich środków zaradczych coraz częściej staje się technologia - od roku 1966, w którym powstała ELIZA, pierwszy program mający spełniać funkcję terapeuty, aż do czasów dzisiejszych, w których aplikacje na smartfony pomagają w pracy z dziećmi z autyzmem, a technologia VR pozwala żołnierzom na przepracowanie swoich traum w bezpiecznych warunkach. Z wielką ciekawością obserwujemy rozwój technologii i w przyszłości oczekujemy większych możliwości jej zastosowania w terapii. Niestety na razie musimy się zadowolić filmami science fiction.

https://doi.org/10.24917/20837275.12.4.12
PDF

Bibliografia

Aibel Matt. 2017. „From Provisioning to Reciprocity. Logging in to Spike Jonze’s Her”. Psychoanalytic Psychology t. 34, nr 3. 368-371.
Appel Markus, Krause Stefan, Gleich Uli, Mara Martina. 2016. „Meaning Through Fiction. Science Fiction and Innovative Technologies”. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts t. 10, nr 4. 472-480.
Bellani Marcella, Fornasari Livia, Brambilla Paolo. 2011. „Virtual Reality in Autism. State of the Art”. Epidemiology and Psychiatric Sciences nr 20(3). 235-238.
Bhattacharya Soumee, Herrera-Molina Rodrigo, Sabanov Victor, Ahmed Tariq, Iscru Emilia, Stöber Franziska, Richter Karin, Dieter-Fischer Klaus, Angenstein Frank, Goldschmidt Jürgen, Beesley Philip, Balschun Detlef, Smalla Karl-Heinz, Gundelfinger Eckart, Montag Dirk. 2017. „Genetically Induced Retrograde Amnesia of Associative Memories after Neuroplastin Ablation”. Biological Psychiatry nr 81(2). 124-135.
Bouck Emily, Savage Melissa, Meyer Nancy, Taber-Doughty Teresa, Hunley Megan. 2014. „High-Tech or Low-Tech? Comparing Self-Monitoring Systems to Increase Task In dependence for Students with Autism”. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities t. 29(3). 156-167.
Ghandeharioun Asma, McDuff Daniel, Czerwinski Mary, Rowan Kael. 2019. EMMA. An Emotion-Aware Wellbeing Chatbot. https.//arxiv.org/pdf/1812.11423.pdf. (dostęp: 28.12.2019).
Hartman David. 1986. „Artificial Intelligence or Artificial Psychologist? Conceptual Issues in Clinical Microcomputer Use”. Professional Psychology. Research and Practice t. 17, nr 6. 528-534.
Heaton Jeanne Albronda. 2003. Podstawy umiejętności terapeutycznej. Jolanta Bartosik (przeł.). Gdańsk.
Liu Xiu, Ramirez Steve, Tonegawa Susumu. 2014. „Inception of a False Memory by Optogenetic Manipulation of a Hippocampal Memory Engram”. Philosophical Transactions of the Royal Society B nr 369(1633).
Luxton David. 2014. „Artificial Intelligence in Psychological Practice. Current and Future Applications and Implications”. Professional Psychology. Research and Practice t. 45, nr 5. 332-339.
Matei Adrienne. 2017. „New Technology Is Forcing Us to Confront the Ethics of Bringing People Back from the Dead.” https.//qz.com/896207/death-technology-will-allow-grieving-people-to-bring-back-their-loved-ones-from-the-dead-digitally/. (dostęp: 28.12.2019).
Reger Greg, Gahm Gregory. 2008. „Virtual Reality Exposure Therapy for Active Duty Soldiers”. Journal of Clinical Psychology nr 64(8). 940-946.
Scassellati Brian. 2000. “How Developmental Psychology and Robotics Complement Each Other”. http.//groups.csail.mit.edu/lbr/hrg/2000/WDL2000.pdf. (dostęp: 28.12. 2019).
Seltzer Mark. 2015. Kultura rany. W: Antologia studiów nad traumą. Tomasz Łysak (red.). Kraków.
Sharf Richard. 1985. „Artificial Intelligence. Implications for the Future of Counseling”. Journal of Counseling and Development t. 64. 34-37.
Wissing Benno, Reinard Marc-Andre. 2018. „Individual Differences in Risk Perception of Artificial Intelligence”. Swiss Journal of Psychology nr 77(4). 149-157.
Filmografia
Marjorie Prime. 2017. Michael Almereyda (reż.).
Ona. 2013. Spike Jonze (reż.).
Robot i Frank. 2012. Jake Schreier (reż.).
Upgrade. 2018. Leigh Whannell (reż.).
Wielka Szóstka. 2013. Don Hall, Chris Williams (reż.).
Zakochany bez pamięci. 2004. Michel Gondry (reż.).

Downloads

Download data is not yet available.