Słowo od Redaktor Tematycznej
PDF

Słowa kluczowe

redakcja editorial office

Jak cytować

Ogonowska, A. (2021). Słowo od Redaktor Tematycznej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 13(4), 3–3. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/9223 (Original work published 23 luty 2022)

Abstrakt

Pandemia stworzyła całkowicie nową rzeczywistość społeczno-kulturową, ekonomiczną i polityczną. Wpłynęła nie tylko na sytuację zdrowotną obywateli społeczeństwa planetarnego, ale w zasadniczy sposób zmieniła formy relacji i komunikacji społecznej, funkcjonowanie instytucji publicznych, w tym mediów, urzędów, szpitali oraz szkół i uniwersytetów. Zdeterminowała strategie polityczne państw oraz dominujące formy organizowania środowisk: pracy, edukacji, wypoczynku i kultury, przy coraz większym zastosowaniu nowych technologii, AR, MR czy VR, a także tak zwanych rozwiązań hybrydowych. Za sprawą tych innowacji, często wdrażanych i testowanych ad hoc, powstawały i modyfikowały się - in statu nascendi - całkowicie nowe kultury, odpowiednio: pracownicze, edukacyjne, związane z czasem wolnym oraz z produkcją i upublicznianiem wytworów kultury medialnej, performatywnej, artystycznej.

PDF

Bibliografia

--
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.