Słowo od Redaktorów Tematycznych
PDF

Słowa kluczowe

wprowadzenie introduction

Jak cytować

Ogonowska, A., & Fischer, B. (2022). Słowo od Redaktorów Tematycznych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(2), 3–6. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/9437 (Original work published 2 sierpień 2022)

Abstrakt

Monograficzny numer „Studia de Cultura”, zatytułowany Człowiek i technologia: aspekty cyberkulturowe, komunikacyjne i prawne. Zagadnienia związane z relacją między jednostką, społeczeństwem a mediami cyfrowymi i nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi są bardzo złożone i - jak pokazują współczesne praktyki badawcze - często wymagają analiz trans- i interdyscyplinarnych, „uruchomienia” metod i narzędzi reprezentatywnych dla różnych nauk: humanistycznych, społecznych, takich jak kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, antropologia, psychologia, komunikologia czy medioznawstwo, ale także prawnych, informatycznych, ekonomicznych.

PDF

Bibliografia

--
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.