„Piosenka jest dobra na wszystko”. Wokół serii wydawniczej Głośne Pióra (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
PDF

Słowa kluczowe

music
Polish literature muzyka
literatura polska

Jak cytować

Kosek, J. (2022). „Piosenka jest dobra na wszystko”. Wokół serii wydawniczej Głośne Pióra (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(2), 171–175. Pobrano z https://studiadecultura.uken.krakow.pl/article/view/9475 (Original work published 2 sierpień 2022)
PDF

Bibliografia

Balcerzan Edward. 2000. W stronę genologii multimedialnej. W: Genologia dzisiaj. Włodzimierz Bolecki, Ireneusz Opacki (red.). Warszawa. 86–101.
Zobacz w Google Scholar

Barańczak Anna. 1983. Słowo w piosence. Poetyka współczesnej piosenki estradowej. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Czas Kultury. 2021. Nr 3(210). 6–104.
Zobacz w Google Scholar

Florczyk Tomasz. 2020. Rap to nie zabawa już. Obrzeża genologii, czyli gatunki literackie obecne w tekstach polskich twórców hip-hopowych. Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Gajda Krzysztof. 2017. Szarpidruty i poeci: piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Hejmej Andrzej. 2008. Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Hejmej Andrzej. 2012. Muzyczność dzieła literackiego. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kiec Izolda. 2013. W szarej sukience? Autorki i wokalistki w poszukiwaniu tożsamości. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kurkiewicz Marek. 2019. Dźwięki w słowach, słowa na tle dźwięków: o korelacjach akustyczno-tekstowych w literaturze i muzyce. Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Łuszczykiewicz Piotr. 2009. Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji 1984–2009. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Maleszyńska Joanna. 2013. Apologia piosenki: studia z historii gatunku. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Marcela Mikołaj, Olszański Grzegorz. 2020. Teoretycznie o muzyce. Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych. 2002. Andrzej Hejmej (red.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nowe słowa w piosence. Źródła. Rozlewiska. 2017. Magdalena Budzyńska-Łazarewicz, Krzysztof Gajda (red.). Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pęczak Mirosław. 2021. Muzyczne przygody gustu ludowego. O społecznym funkcjonowaniu polskiej muzyki popularnej po 1956 r. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pierzchała Piotr. 2016. Polska piosenka pop jako tekst w tekście kultury. Na przykładach z pierwszej dekady XXI wieku. Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Polska w piosence (1989–2019). 2020. Krzysztof Gajda, Małgorzata Chrząstowska (red.). Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Regiewicz Adam. 2020. Głośne pióra. Obecność muzyki popularnej we współczesnej literaturze polskiej. Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Regiewicz Adam, Szargot Maciej. 2021. Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę… Tradycje literackie i kulturowe w tekstach polskiej sceny muzycznej XX i XXI w. Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek Bogusław, Zborowska Natalia. 2021. Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa. Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Song Studies. 2021. Poetyka i polityka wytwarzania piosenki. Waldemar Kuligowski, Paweł Tański (red.). Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Tański Paweł. 2016. Nowe sytuacje polskiego rocka. Teksty, głosy, interpretacje. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Tański Paweł. 2021. Głosy i performanse tekstów. Literatura – piosenki – ciało. Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Traczyk Michał. 2009. Poezja w piosence: od Tuwima do Świetlickiego. Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej. 2022. Jakub Kosek (red.). Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.