[1]
Ogonowska, A. 2022. Edukacja medialna 3.0 – wyzwania. Dyskusja redakcyjna. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 14, 4 (grudz. 2022), 137–142.