[1]
Kosek, J. 2022. Sprawozdanie z panelu konferencyjnego „Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie, praktyki, artykulacje, pola i metody badania” w ramach IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego pt. „Przyszłości kultury. Genealogie, imaginaria, działania”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 14, 4 (grudz. 2022), 143–145.