[1]
Ogonowska, A. 2023. Od Redaktor Tematycznej: Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie, metody i pola badawcze. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 15, 1 (mar. 2023), 3–3.