[1]
Łukasiak, K. 2023. Internet jako przestrzeń funkcjonowania postsubkultur na przykładzie społeczności steampunk i cottagecore. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 15, 1 (mar. 2023), 71–84. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.15.1.6.