[1]
Stoch, M. 2018. Konsensualna interpretacja filmu dokumentalnego – na przykładzie "Siły kobiet" w reżyserii JR. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 9, 2 (mar. 2018), 131–140. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.9.2.10.