[1]
Ogonowska, A. 2021. Epidemia i choroba. "Miasto ślepców" José Saramago: od literackiej paraboli po (nowo)medialne adaptacje i rzeczywiste zachowania społeczne. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 13, 4 (grudz. 2021), 4–17. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.1.