[1]
Bagieńska-Masiota, A. 2022. Dozwolony użytek w zakresie eksploracji tekstów i danych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura. 14, 1 (cze. 2022), 118–128. DOI:https://doi.org/10.24917/20837275.14.1.8.