(1)
Dancewicz‑Pawlik, M. Aktywistyczna Neuroestetyka Warrena Neidicha Jako Metoda Krytycznej Analizy mechanizmów Neurokognitywnego Kapitalizmu. Studia de Cultura 2023, 15, 61-70.